Blok A - Z językiem obcym na Ty

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

Język Angielski

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 45 minut. Uczestniczyło w nich osiemnastu uczniów. Zajęcia odbywały się głównie blokami tematycznymi: CZŁOWIEK, DOM, ZYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE, SZKOŁA, PRACA, ŻYWIENIE, ZAKUPY I USŁUGI, PODRÓŻOWANIE, TURYSTYKA, KULTURA, SPORT, ZDROWIE, NAUKA TECHNIKA, ŚWIAT PRZYRODY, ŻYCIE SPOŁECZNE. Uczniowie doskonalili umiejętności słuchania, cichego czytania ze zrozumieniem, zastosowania środków i funkcji językowych w życiu codziennym. Uczestnicy wykonywali również wiele ćwiczeń poszerzających i utrwalających zakres słownictwa czynnego. Zaplanowane zadania zrealizowane i powtórzone. Uczniowie oglądali również filmy angielskie w oryginalnej wersji językowej, co stymulowało bogacenie słownictwa. Wykonywali również plakaty tematyczne związane z kulturą i realioznawstwem wybranych krajów anglojęzycznych, co korzystnie wpływało na pobudzenie zainteresowania uczniów wiedzą na temat tych krajów. Uczniowie rozwijali swe kompetencje językowe słuchając piosenek znanych wykonawców w języku angielskim oraz podejmując próby samodzielnego ich wykonania. W odczuciu ucznia zajęcia projektowe korzystnie wpłynęły na poziom ich wiedzy z zakresu języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji gramatycznych i leksykalnych. Rozbudziły tez ciekawość uczniów historią, geografią i życiem codziennym w wybranych krajach anglojęzycznych.

Lidia Urbańska


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.