Blok A - Z językiem obcym na Ty

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

Język Niemiecki

Zajęcia z języka niemieckiego odbywały się dwa razy w tygodniu: w środy i piątki (łącznie dwie godziny tygodniowo). W zajęciach uczestniczyło dziesięciu uczniów i pięciu słuchaczy. Zajęcia odbywały się na poziomie rozszerzonym. Program zajęć był oparty, o program nauczania języka niemieckiego dla gimnazjum. Tematy zajęć realizowano na podstawie rozkładu materiału do podręcznika „www. Weiter deutsch 1” oraz „www. Weiter deutsch 2” i dodatkowych materiałów uzyskanych z biblioteki prywatnej nauczyciela, a które miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu kulturoznawstwa: tradycje świąteczne, adwentowe, karnawałowe i okolicznościowe w krajach niemieckojęzycznych. Uczniowie chętnie wykonywali różne sposoby wg. instrukcji w języku niemieckim. Czytając doskonalili umiejętności czytania ze zrozumieniem, a opowiadając o tradycjach podnosili kompetencje językowe dotyczące słownictwa. W drugim semestrze obecnego roku szkolnego uczniowie przygotowali krótkie przedstawienie pt. „Kochen macht Spass” podczas, którego „demonstrowali” swoje umiejętności językowe i kulinarne rodzicom zaproszonym na tę lekcje.

Uczęszczając na zajęcia uczniowie powtórzyli i nabyli nowe słownictwo, oraz doskonalili swoje kompetencje gramatyczne i poszerzyli wiedzę, o kulturze krajów języka niemieckiego. Wykonując ozdoby zrozumieli, że języka można się uczyć w różny sposób, nawet przez zabawę.

Jolanta Zimoch


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.