Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Trenerzy

Barbara Jastrzębska-Łobos

Z językiem obcym na TY

Zajęcia bloku językowego z języka niemieckiego, prowadzone w cyklu trzyletnim w latach 2009-12, to  przede wszystkim  uzupełnienie podstawowego programu nauczania w Gimnazjum.
Główny nacisk położony jest cele miękkie, takie jak :
- nabycie umiejętności pracy w zespole, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów
- zwiększenie motywacji do nauki, podnoszenie wiedzy
- wzrost samooceny

Wspólna analiza testów, prac i wypowiedzi uczniów na zajęciach wskazują i trenerowi i uczniom obszary, które wymagają doskonalenia, dalszej pracy. Trud zawsze się opłaca. Ocena osiągnięć rezultatów miękkich odbywająca się na zakończenie każdego semestru na podstawie kart obserwacji poszczególnych uczestników jest zadowalająca i wskazuje przyrost poszczególnych kompetencji .

Nasze zajęcia to odejście od sztywnego schematu lekcji. Oprócz gier i zabaw językowych na zajęciach wykorzystywane są również programy edukacyjne Profesor Klaus pozwalające opanować uczniowi wszystkie kompetencje językowe. Wykonujemy różnego rodzaju prace projektowe. W tym roku szkolnym m.in. „Redewendungen mit den Körperteilen” i „Wie soll man die Umwelt schützen?"
W listopadzie 2010 r uczestniczyliśmy w ciekawym wykładzie „Deutsche Jugendsprache” w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu.

Zaplanowane zadania realizowane są sukcesywnie, nastąpił wyraźny przyrost rezultatów miękkich oraz widoczne jest zadowolenie i satysfakcja z udziału uczestników w projekcie „Każdy może zostać Omnibusem”.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.