Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Trenerzy

Rok szkolny 2009/2010

GR.XI - Bianka Grybek
GR.XII - Anna Łabanowicz-Szafran
GR.XIII - Irena Przyłucka-Meissner
GR.XIV - Irena Przyłucka-Meissner
GR.XV - Irena Przyłucka-Meissner
GR.XVI - Irena Przyłucka-Meissner
GR.XVII - Bianka Grybek
GR.XVIII - Anna Łabanowicz-Szafran

Rok szkolny 2010/2011

GR.XI - Marek Ochrem    
GR.XII - Anna Łabanowicz-Szafran  
GR.XIII - Daria Krynicka
GR.XIV - Anna Łabanowicz-Szafran
GR.XV - Anna Łabanowicz-Szafran
GR.XVI - Marek Ochrem
GR.XVII - Marek Ochrem
GR.XVIII - Anna Łabanowicz-Szafran
XL - Daria Krynicka
XLI - Daria Krynicka

Rok szkolny 2011/2012

GR.XI - Daria Krynicka
GR.XII - Anna Łabanowicz-Szafran
GR.XIII - Anna Łabanowicz-Szafran    
GR.XIV - Anna Łabanowicz-Szafran
GR.XV - Daria Krynicka
GR.XVI - Daria Krynicka
XL - Daria Krynicka
XLI - Daria Krynicka

Z językiem obcym na Ty

Trener: Daria Krynicka

Grupy: XI, XL, XLI, XVI, XIII, XVII.

Podczas zajęć dzieci uczyły się języka angielskiego poprzez zabawę i ruch. Uczestnicy wykonywali różnorodne prace plastyczne, robótki ręczne, modele charakterystycznych budynków londyńskich czy pojazdów. Poznali również kulturę i tradycję krajów anglojęzycznych, co pogłębiło ich świadomość kulturową i wiedzę na temat innych państw. Oglądali filmy o życiu naszych sąsiadów, wykonywali stroje halloweenowe, porównywali naszą kulturę i tradycję z kulturą i tradycją zagranicznych sąsiadów. Ponadto odbywały się tak zwane „Popołudnia filmowe’’, podczas których oglądaliśmy bajki w języku angielskim. W trakcie projektu odbyło się także kilka wycieczek. Największym sukcesem było wyjście na ściankę wspinaczkową. Zorganizowane tam zostały zawody, które wymagały od uczestników nie tylko dobrej sprawności fizycznej, ale także wykorzystania całej wiedzy z języka angielskiego. Uczestnicy rywalizowali miedzy sobą w grupach rozwiązując różne rebusy, zagadki, czy inne ćwiczenia. W trakcie projektu udało się nam także odwiedzić muzeum. Oglądaliśmy wystawę pt. „Kultura Indian Ameryki Południowej”, gdzie poznaliśmy zwyczaje Indian, sposoby zdobywania żywienia, czy też tradycyjne stroje indiańskie. Następnie dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające fragment z  życia Indian. Prowadziliśmy także wspólnie gazetkę Omnibusa, gdzie dzieci zamieszczały na bieżąco swoje prace. Dzięki tym zajęciom uczniowie rozwinęli swoje zainteresowania, umiejętności plastyczne oraz muzyczne. Projekt pozwolił im dostrzec jak ważna jest znajomość języka obcego, a także pokazał, iż nauka może być jednocześnie przyjemna, jak i pożyteczna.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.