Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Z językiem obcym na Ty

W ramach tego bloku przeprowadzone zostaną zajęcia w dwu i trzyletnim cyklu szkoleniowym.
W naszej szkole powstało 10 grup językowych ( j. angielski). Zajęcia w tych grupach mają na celu kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz zdolności do rozumienia, wyrażania
i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie ( rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie) w kontekście społecznym i kulturowym.

Trenerzy

Wykaz trenerów 2009/2010

Buska Bożena
Zoryana Syrotyuk
Małgorzata Gosławska
Katarzyna Kokot-Dajczak
Irena Przyłucka-Meissner
Małgorzata Gosławska

Wykaz trenerów 2010/2011

Buska Bożena
Katarzyna Widziszowska
Izabela Krawczyk
Małgorzata Gosławska

Wykaz trenerów 2011/2012

Sonia Gawińska
Katarzyna Widziszowska
Izabela Krawczyk
Anna Zawada

Lekcja o Wielkanocy

Uczniowie poznają słownictwo związane z Wielkanocą: Zajączek Wielkanocny, Wielki Piątek, Święto, gniazdko, koszyczek, ciasto, potrawy, tworzą plakat zawierający nowopoznane słownictwo

Na początku lekcji uczniowie wyszukuję w Internecie informacje dotyczące tradycji świątecznych w Wielkiej Brytanii.  Następnie nauczyciel zapisuje znalezione słówka i informacje na tablicy. Potem oglądają film pt. ‘Easter’, w którym pokazane są sposoby obchodzenia Wielkanocy w Wielkiej Brytanii. Po projekcji filmu uczniowie zostają podzieleni na grupy i tworzą piękne plakaty obrazujące tradycje wielkanocne w Wielkiej Brytanii.  Prowadzą z nauczycielem dyskusję o podobieństwach i różnicach obchodzenia Wielkanocy w Polsce i w Wielkiej Brytanii.

Sonia Gawińska

Z językiem obcym na ty

W ramach zajęć bloku „Z językiem obcym na ty” z języka angielskiego przeprowadzono zajęcia na temat Dnia Wiosny. Na zajęciach uczniowie oglądali zdjęcie z Dnia Wiosny, malowały na tablicy co kojarzy im się z rozpoczynającą porą roku a następnie opisywały swoje rysunki w języku angielskim.

Katarzyna Widziszowska

rysunek Julii Skuzy - A car for my pet.

rysunek Martyny - My favourite animal.

rysunek Piotra Kołodzieja - My house.

rysunek Dominiki Zając - My library card..


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.