Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bąkowie

Z językiem obcym na Ty

Sprawozdanie z realizacji projektu Omnibus

1. Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie.
2. Adres: ul. Kasztanowa 1; 46-233 Bąków.
3. Termin realizacji: 2009/2010 i 2010/2011.
4. Blok: „Z językiem obcym na Ty” - Język angielski
5. Trenerzy: Magdalena Mazur, Agnieszka Jagoda

Projekt  „Każdy może zostać Omnibusem” moduł:  : „Z językiem obcym na Ty”  - Język angielski  w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie był realizowany jest od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 roku.
Szkoła do prowadzonych zajęć  otrzymała : programy multimedialne, podręczniki i
ćwiczenia, tablice interaktywne, filmy obcojęzyczne, słowniki i gramatyki językowe, słuchawki komputerowe do odsłuchu z mikrofonem.
Celem zajęć było doskonalenie i rozwój kompetencji porozumiewania się w języku angielskim.  Głównym założeniem tych zajęć była nauka poprzez zabawę, dlatego uczniowie przyswajali wiedzę z języka obcego poprzez min. naukę wierszyków, rymowanek i piosenek. Doskonałą metodą nauki nowych słów i wyrażeń były również „mini przedstawienia” w wykonaniu uczniów, w których wcielali się oni w role różnych postaci. Celem uatrakcyjnienia zajęć uczniowie mieli również możliwość udziału w wycieczkach organizowanych w ramach projektu.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.