Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Język angielski 2010 /2011

Trener: Janusz Kutarnia
Kod grupy:  XXX/ A
grupa 18 osobowa
Podręcznik: UPBEAT 1

Grupa XXX /A chętnie uczęszczała na zajęcia i wspólnie z trenerem rozwijała swoje zainteresowania związane z językiem angielskim.
Pomoce dydaktyczne i podręczniki w pełni pozwalały na zdobywanie potrzebnych informacji i umiejętności.
Na zajęciach wykorzystywano tablice multimedialne  wraz z oprogramowaniem do nauki języka angielskiego.

Język angielski 2009/2010

Trener: Janusz Kutarnia
Kod grupy:  XXX/ A
grupa 20 osobowa
Podręcznik: New Adventures

Wycieczka do Kluczborka kwiecień 2009 – występ teatru anglojęzycznego w spektaklu The Detectives.
Spektakl w języku angielskim zaciekawił wszystkich uczestników kursu i w interesujący sposób wzbogacał słownictwo i ważne funkcje językowe : słuchanie ze zrozumieniem i umiejętność reagowania na żywy potoczny język.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.