Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu „Każdy może zostać Omnibusem” odbywają się dwa razy w tygodniu dla grupy XIX/A i XXII/A.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik Footprints 3 i New Friends2. W czasie zajęć dzieci poznają słownictwo, uczą się piosenek i rymowanek. W czasie różnych zabaw maja możliwość utrwalenia poznanego słownictwa jak również uczą się umiejętności wykorzystania nowych wyrazów. W czasie trzyletniego kursu odbyły się  trzy wycieczki tematyczne. W pierwszym roku nauki odbyła się wycieczka do zoo, gdzie dzieci miały okazję utrwalić sobie słownictwo związane ze zwierzętami i poznały części ciała tych zwierząt. W drugim roku odbyła się wycieczka do Krasiejowa, gdzie również dzieci poznawały nazw dinozaurów i ich środowisko naturalne w którym żyły, w języku angielskim.

Ostatnią wycieczka był wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego do Biadacza, gdzie dzieci nauczyły się nazewnictwa zwierząt domowych i nazewnictwa związanego z agrobiznesem. Podczas tego wyjazdu uczniowie mieli możliwość  upieczenia ciasteczek i poznanie receptury w języku angielskim.

Opracowała: trener grup XIX/A i XXII/A – Anna Łabanowicz-Szafran

Z językiem obcym na Ty

Wycieczka do Krasiejowa gr. XX/A i gr. XXIII
- trener: Zoryana Syrotyuk

Zajęcia w gr. XXI, XXIV 
- trener: Andrzej Felisiak


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.