Blok A - Z językiem obcym na Ty

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Z językiem obcym na Ty – Język niemiecki

Od października 2009 do czerwca 2012 w szkole realizowany jest projekt z języka niemieckiego.
Grupa liczy 18 uczniów: 6 chłopców i 12 dziewczynek.
Lektorem prowadzącym jest Pani Barbara Łobos-Jastrzębska.

Blok języka niemieckiego to przygoda z piosenką, rysunkiem, wierszem, teatrem i pracami projektowymi. Na zajęciach wprowadzane są również elementy realio- i kulturoznawcze krajów niemieckiego obszaru językowego takie jak : zwyczaje świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia, karnawał , ostatni dzień karnawału, system oceniania, sylwetka i baśnie braci Grimm, muzyka dziecięca-najpopularniejsi wykonawcy. Raz w roku szkolnym dodatkowo dla grupy odbywa się konkurs wiedzy realioznawczej państw D-A-CH.
W roku 2010 i 2011 w ramach zajęć odbyliśmy dwie wycieczki- do opolskiego zoo i Krasiejowa- parku dinozaurów. W pracowni w której realizowany jest projekt, prezentujemy regularnie efekty naszych prac. Zaangażowanie dzieci na zajęciach, nigdy nie uchodzi nieuwadze prowadzącej. Lektor zawsze znajdzie sposób, aby nagrodzić najaktywniejszych. Na szczególne wyróżnienie w grupie zasługują: Magdalena Pilot, Anna Pilot, Anna Haik, Martina Kinder, Klaudie Góral, Krystian Kansik, Jakub Warszawski i Marcel Kurek.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.