Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Centrum Nauki Kopernik- Warszawa w dniu 29.12.2011

Komputery są wszechobecne. O tym stwierdzeniu mogli się przekonać uczestnicy wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Już przy wejściu mieli możliwość zobaczenia robota, którym  mogli sterować, a po przekroczeniu wprowadzali adres mailowe by móc po powrocie otrzymać link na stronę WWW , na której mogli przeglądać prawie wszystko co mogli dotkną i przetestować.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.