Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych

Komputer źródło wiedzy

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z terminologią stosowaną w informatyce, pokazanie zasad posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych  w dziedzinie programowania, grafiki, multimediów oraz prezentowania i publikowania informacji.
W ramach zajęć uczeń zapoznał się: z popularnymi serwisami internetowymi. Poznał najważniejsze usługi sieci Internet. Wykorzystywał Internet jako narzędzie do poszerzania swojej wiedzy i zainteresowań poprzez wyszukiwanie potrzebnych informacji z zasobów sieciowych. Nauczył się gromadzić informację, kopiować dokumenty z sieci (pliki i grafika), przetwarzać je za pomocą programów komputerowych. Tworzył strony WWW i wstawiał dodatkowe efekty. Nauczył się tworzyć inne dokumenty typu folder, wizytówka, zaproszenia  oraz opanował posługiwanie się skanerem i programem typu OCR.

Krzysztof Kieslich


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.