Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

Komputer źródło wiedzy

Prowadzący: Andrzej Fiebrandt
Jaka grupa: klasa IV 16 uczniów.

Opis zajęć:  Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni komputerowej w PSP w Biskupicach.

Prace uczniów: Uczniowie wykonali prace na komputerach na zajęciach.

Wyjazd na wycieczkę: Wycieczka tematyczna do Wrocławia w ramach programu „Każdy może zostać omnibusem” blok tematyczny „Komputer źródło wiedzy” odbyła się dnia 6 grudnia 2011 r. Odwiedziliśmy Muzeum Poczty i Telekomunikacji, gdzie zobaczyliśmy ekspozycję starych telefonów, telewizorów, radioodbiorników, skrzynek pocztowych, komputerów, faksów, znaczków i powozów pocztowych. Dopełnieniem wystawy była lekcja poświęcona historii poczty polskiej. Po tej oficjalnej części udaliśmy się do wrocławskiego parku wodnego na zabawę w uściskach ciepłej wody. Po ponad dwu godzinnym pobycie na basenie udaliśmy się do McDonald's uzupełnić straconą energię. Do szkoły powrót nastąpił o godz. 18.00 gdzie czekali już rodzice.

Uzasadnienie pobytu na basenie we Wrocławiu.
Po aktywnym zwiedzaniu Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, które wzbudziło pozytywną postawę obejmującą motywację i wiarę we własne możliwości w uczeniu się i osiągnięciu sukcesów w życiu, uczestnicy projektu skorzystali z basenu. Dzięki temu, oprócz formy rekreacji i odpoczynku fizyczno-umysłowego, wzbudził świadomość, w jaki sposób można zapewnić sobie optymalny poziom zdrowia fizycznego i psychicznego, rozumianego również jako zasób danej osoby i jej rodziny oraz bezpośredniego otoczenia społecznego, a także, w jaki sposób może się do tego przyczynić odpowiedni styl życia. Oprócz formy psychofizycznej wycieczka obrała formę integracji społecznej charakterystyczną dla kompetencji kluczowych projektu.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.