Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Komputer źródło wiedzy

Głównym celem zajęć było ukształtowanie umiejętności logicznego myślenia, pracy z narzędziami multimedialnymi i akcesoriami komputerowymi, rozpoznanie i zrozumienie roli jaką komputer i multimedia odgrywają we współczesnym świecie oraz wykorzystywanie umiejętności pracy z komputerem tam, gdzie wymaga tego codzienne życie.

W czasie zajęć zapoznawaliśmy się z różnymi możliwościami komputera. Dowiedzieliśmy się, że jest on nie tylko źródłem zabawy, ale również wiedzy. Nauczyliśmy się jak posługiwać się różnorodnymi programami i akcesoriami komputerowymi. Wspólnie podróżowaliśmy po świecie bezpiecznego Internetu, dowiadując się o jego niebezpieczeństwach i zaletach.

Nasze zajęcia odbywały się w miłej atmosferze zabawy, a dzieci doświadczały wszystkiego na własnej skórze. Uczyliśmy  się poprzez praktykę i samodzielną pracę ucznia z komputerem.
Projekt realizowany był przez dwa lata przez uczniów klas I i II.

Trener: mgr Dorota Lewaszkiewicz - Sobieraj


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.