Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Sprawozdanie z bloku "Komputer, źródło wiedzy"

Zajęcia pozalekcyjne z bloku realizowane były zgodnie z opracowanym programem.
Celem zajęć było rozwijanie twórczej aktywności dzieci poprzez umożliwienie realizacji ich  własnych pomysłów z wykorzystaniem dostępnych w pracowni programów komputerowych. Założone cele, zarówno ogólne jak i szczegółowe zostały osiągnięte.
Na zajęcia w latach 2009- 2010/2010- 2011 systematycznie uczęszczało  17 uczniów z klas II- VI- grupa I, a z klas drugich w latach 2010-2011/2011- 2012 uczęszczało 12 uczniów – grupa II.

Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z pracą na komputerze, nabyli umiejętność uruchamiania i korzystania z poznanych programów komputerowych. Nauczyli się operować narzędziami w edytorze tekstu: pisali testy i je formatowali; dobierali odpowiedni styl i wielkość czcionki, kopiowali, wklejali, wycinali, przesuwali, wyrównywali, tworzyli tabele. Nauczyli się operowania narzędziami w edytorze grafiki: barwą, kształtem; przekształcali obraz, kopiowali, wycinali, wklejali gotowe elementy graficzne.
Uczniowie korzystali z galerii ClipArt, WordArt oraz z autokształtów. Projektowali dokument z tekstem i rysunkiem.
Poznali możliwości programów graficznych- obróbka zdjęć, obsługę cyfrowego aparatu fotograficznego, drukarki, rzutnika komputerowego, co poszerzyło ich wiedzę i umiejętności oraz pokazało praktyczne wykorzystanie technologii komputerowej w różnych sytuacjach. Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie rozwijali samodzielność i mieli okazję wykazać się własną  inwencją twórczą.
W ramach realizowanego projektu zostały zorganizowane wycieczki: do kina na film trójwymiarowy, do Jura Park w Krasiejowie, Do Grodu Horn w Byczynie, do banku i biblioteki multimedialnej. Podczas wycieczek uczniowie wykonywali dokumentację w formie zdjęć, które wykorzystywali do wykonania kolażu, pocztówek, prezentacji multimedialnej, filmów.
Sprawozdanie sporządzili:

Beata Kot
Maciej Mielczarek


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.