Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Trenerzy

Rok szkolny 2009/2010

GR.I - Danuta Jeziorowska

Rok szkolny 2010/2011

GR.I - Danuta Jeziorowska
GR.II - Jolanta Białas

Rok szkolny 2011/2012

GR.II - Jolanta Białas

Komputer - źródło wiedzy - grupa I

Trener: mgr Danuta Jeziorowska

CELE PROGRAMU:

  • przygotowanie uczniów do sprawnej obsługi komputera, a w szczególności    wyrobienie  umiejętności do poruszania się w edytorze tekstu, edytorze grafiki, obsługa programu do rysowania i malowania, umiejętność elektronicznego komunikowania się, tworzenie własnych prezentacji komputerowych, obróbka zdjęć, tworzenia własnych stron www;
  • stworzenie uczestnikom możliwości do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z innych źródeł;
  • zaangażowanie uczniów w realizację wspólnych działań gmin Kluczborka, Dzierżoniowa i Serocka w celu zdobywania, podnoszenia, rozwijania kluczowych kompetencji dzieci przewidzianych projektem.

Czytaj więcej...

Komputer - źródło wiedzy - grupa II

Trener: Jolanta Białas

Rok  szkolny  2010/2011

Komputer wzbudza wśród najmłodszych niezwykłe zainteresowanie i naturalną potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Program powstał z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę w szkole. Realizowany był w wymiarze 2 godzin tygodniowo w ramach projektu „Każdy może zostać omnibusem” dla dzieci z kl.I.

Czytaj więcej...


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.