Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Komputer źródło wiedzy

W ramach tego bloku w szkole zostały utworzone dwie grupy. Zajęcia w nich zostaną  przeprowadzone w dwuletnim cyklu szkoleniowym. Głównym celem zajęć jest nauka sprawnego posługiwania się komputerem. Rozwój kompetencji z zakresu ICT stanowi katalizator kompetencji logicznego myślenia oraz czytania ze zrozumieniem. Uczniowie w trakcie zajęć będą zajmować się gromadzeniem, przetwarzaniem i poszukiwaniem danych, odbieraniem, przesyłaniem wiadomości oraz wykorzystywaniem internetowych kanałów dyskusyjnych.
W ramach zajęć również rozwijane będą takie umiejętności jak obróbka zdjęć, tworzenie i aktualizacja stron www oraz grafika komputerowa.

Trenerzy

Wykaz trenerów 2009/2010

Sabina Diduch
Krzysztof Syposz

Wykaz trenerów 2010/2011

Sabina Diduch
Krzysztof Syposz
Mirosław Lesiuk

Wykaz trenerów 2011/2012

Mirosław Lesiuk

Gród rycerski

Nasza grupa, komputerowa, wybrała się na wycieczkę warsztatową do grodu rycerskiego w Brzuzkach ko. Byczyny. Razem z nami na wycieczkę wybrały się inne grupy omnibusowe, Pani M. Celnej, J. Garbowskiej, N. Liśkiewicz.

Czytaj więcej...

Wycieczka „Drewniane Kościołki”

W ramach zajęć „Komputer jako źródło wiedzy” realizowanych w ramach projektu Omnibus odbyła się wycieczka fotograficzna – „Drewniane Kościółki”.

Czytaj więcej...


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.