Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Zamojskiego w Byczynie

Zajęcia

Uczniowie biorący udział w zajęciach przygotowywali gazetkę szkolną pt. „Szkolne plotki”. Gazetka powstawała w różnych formach. Drukowanej, w formie plakatu i w wersji elektronicznej stworzonej w programie MS PowerPoint. Wszystkie wersje powstawały równolegle.

Krzysztof Stępień


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.