Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych

„Komputer źródło wiedzy”

Zajęcia odbywały się w cyklu dwuletnim w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011. Uczestnikami byli uczniowie klas I-V.
Program „Komputer jako źródło wiedzy” opracowany został do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej. Celem tych zajęć było doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem PC, zapoznanie uczniów  z prostym edytorem grafiki Paint oraz podstawowymi funkcjami pakietu Office. Podczas zajęć uczniowie tworzyli proste witryny internetowe w programie  MS Publisher, publikowali stworzone witryny w sieci lokalnej. O wyborze programu MS Publisher  jako narzędzia do generowania stron zadecydował fakt, ze program ten jest programem stosunkowo łatwym a przy tym zawiera wiele możliwości, które ułatwiają projektowanie atrakcyjnych, funkcjonalnych i interaktywnych stron www.
Kółko stało się również okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Na kółku młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi  oraz postawami komputerowej obróbką zdjęć.

Trener: Marek Podłowski

Trenerzy

Wykaz trenerów 2009/2010

Marek Podłowski

Wykaz trenerów 2010/2011

Marek Podłowski

Warsztaty fotograficzne

Podczas zajęć uczniowie poznali obsługę aparatu cyfrowego. Na zajęciach plenerowych każdy z uczestników wykonywał zdjęcia. Następnie uczniowie przenosili swoje prace na dysk komputera i umieszczali je w określonych folderach.

Wycieczka do Krasiejowa

Podczas wycieczki do Dinoparku w Krasiejowie wykonywaliśmy dokumentację zdjęciową. Na kolejnych zajęciach uczniowie wykonali albumy i prezentacje multimedialne.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.