Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Centrum Nauki Kopernik- Warszawa w dniu 29.12.2011

Komputery są wszechobecne. O tym stwierdzeniu mogli się przekonać uczestnicy wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Już przy wejściu mieli możliwość zobaczenia robota, którym  mogli sterować, a po przekroczeniu wprowadzali adres mailowe by móc po powrocie otrzymać link na stronę WWW , na której mogli przeglądać prawie wszystko co mogli dotkną i przetestować.

Komputer źródło wiedzy

Uczniowie mogli zapoznać się z możliwościami edytora tekstowego tworząc kalendarz.   Wstawiali tabelę, pliki graficzne, planowali rozmieszczenie tych elementów na stronie itp. Poznali także tworzenie prezentacji multimedialnych. Oto zrzuty kilku z nich:

Komputer źródło wiedzy

Uczniowie mogli zapoznać się z możliwościami programów graficznych dokonując obróbki zdjęć .  Wstawiali obrobione obrazy w ramki, dokonywali fotomontażu klonując elementy obrazu,  wklejali dodatkowe znaczki, efekty, loga itp. Poznali także tworzenie galerii zdjęć w postaci stron WWW . Oto kilka rzutów tych stron:

Komputer źródło wiedzy

Na zajęciach z bloku komputer – źródło wiedzy uczniowie opanowali obróbkę zdjęć w programie graficznym oraz tworzenie galerii zdjęć w postaci strony WWW. Oto kilka zrzutów.

Centrum Nauki Kopernik - Warszawa - 29.12.2011

Komputery są wszechobecne. O tym stwierdzeniu mogli się przekonać uczestnicy wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.  Już przy wejściu mieli możliwość zobaczenia robota, którym  mogli sterować, a po przekroczeniu wprowadzali adres mailowe by móc po powrocie otrzymać link na stronę WWW , na której mogli przeglądać prawie wszystko co mogli dotkną i przetestować.

Wycieczka do portalu "Nasza-Klasa" we Wrocławiu

Uczestnicy bloku komputer źródło wiedzy udali się na wycieczkę  do portalu "Nasza-Klasa" we Wrocławiu.
W czasie zwiedzania zobaczyli jak wyglądają pomieszczenia pracowników , szafy serwerowe oraz zapoznali  się z pracą informatyków.  Zostali zapoznani z historią oraz rozwojem portalu.
Aktywni uczestnicy otrzymali gadżety z logo"nk".


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.