Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku

Komputer – źródło wiedzy

Prowadzące - mgr Wioleta Żehaluk-Niedźwiecka, mgr Bożena Dąbrowska

Podczas zajęć uczniowie  rozwijają kompetencje z zakresu ICT (od ang.: Information and Communication Technologies -Technologie informacyjne i komunikacyjne) przydatne we wszystkich dziedzinach nauki. Uczą Sprawnie posługiwać się komputerem co umożliwi im gromadzenie, przetwarzanie i poszukiwanie danych, odbieranie i przesyłanie wiadomości oraz świadome wykorzystywanie internetowych kanałów dyskusyjnych. Na potrzeby tego bloku zostaną zakupione aparaty cyfrowe, które umożliwią uczestnikom rozwijać umiejętności tj. obróbka zdjęć i materiałów filmowych (z zastosowaniem najnowszych programów do obróbki fotografii i filmu), tworzenie i aktualizacja stron "www" oraz z zakresu grafiki komputerowej.

Komputer źródło wiedzy - grupa 3C

Opiekun: p. Bożena Dąbrowska

Założenia do pracy :

 • Wyposażenie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii teatru i kina.
 • Rozwijanie teatralnych zainteresowań uczniów.
 • Etapy rozwoju teatru.
 • Rozbudzanie motywacji do korzystania z różnych źródeł informacji w komputerze.
 • Badanie warsztatu pracy aktorów, reżyserów, scenografów.
 • Poznawanie różnych technik teatralnych.
 • Rozwijanie umiejętności aktorskich , reżyserskich  uczniów z wykorzystaniem komputera.
 • Badanie warsztatu pracy reżyserów.
 • Samokształcenie uczniów.
 • Poznanie pojęć związanych z  teatrem.
 • Utrwalenie nabytej wiedzy przy tworzeniu na komputerze słownika tematycznego.
 • Koryfeusz, koturnowość, emploi, nadmarioneta, czwarta ściana.
 • Elementy poznawcze dotyczące historii teatru.
 • Wpływ teatru na inne dziedziny kultury, na przykład na poezję.
 • Praca z tekstem Mikrona Białoszewskiego „Karuzela z Madonnami”.
 • Rola wyobraźni podczas oglądania sztuki teatralnej i podczas czytania poezji.
 • Wypisywanie wniosków.
 • Czytanie tekstu ze zrozumieniem.
 • Przygotowanie do dyskusji, debaty, wywiadu.
 • Umiejętność zadawania trafnych pytań.
 • Pisanie wywiadów przeprowadzonych z aktorem na komputerze.
 • Praca z komputerem nad chronologicznym ułożeniem powyższych etapów powstawania adaptacji filmowej.
 • Umiejętność selekcji informacji i ich segregowania

W ramach zajęć odbyła się wycieczka do kina do Opola, wyjścia do Biblioteki Miejskiej W Kluczborku , wyjście do Czytelni Miejskiej , do Biblioteki Muzycznej ( lekcje biblioteczne), udział grupy w pracy szkolnego zespołu teatralnego , wyjście do muzeum , spotkania z ciekawymi ludźmi.

Komputer źródło wiedzy - grupa 4C

Opiekun: p. Wioleta Niedźwiedzka

W ramach projektu "Każdy może zostać omnibusem" (blok "komputer źródło wiedzy") prowadzone są warsztaty dziennikarskie.
Uczniowie uczestniczący w tym projekcie redagują szkolną gazetkę "Piąteczka", poznają tajniki pracy dziennikarza.
Wyjazdy edukacyjne poszerzają wiedzę uczniów w tym zakresie (wycieczka do redakcji Kulis Powiatu, warsztaty dziennikarskie prowadzone przez panią redaktor Milenę Zatylną).
Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności informatyczne i polonistyczne przeprowadzając wywiady i sondaże z ciekawymi ludźmi, pisząc sprawozdania, redagując fotoreportaże z wycieczek ,uroczystości szkolnych ,zajęć dydaktycznych, które odbywają się między innymi w drukarni, muzeum, bibliotece.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.