Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Komputer źródło wiedzy

Na zajęciach z bloku komputer – źródło wiedzy uczniowie opanowali obróbkę zdjęć w programie graficznym oraz tworzenie galerii zdjęć w postaci strony WWW. Oto kilka zrzutów.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.