Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Wycieczka do portalu "Nasza-Klasa" we Wrocławiu

Uczestnicy bloku komputer źródło wiedzy udali się na wycieczkę  do portalu "Nasza-Klasa" we Wrocławiu.
W czasie zwiedzania zobaczyli jak wyglądają pomieszczenia pracowników , szafy serwerowe oraz zapoznali  się z pracą informatyków.  Zostali zapoznani z historią oraz rozwojem portalu.
Aktywni uczestnicy otrzymali gadżety z logo"nk".


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.