Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych

Od matematyki do przyrody

Zajęcia pozalekcyjne bloku "Od matematyki do przyrody" miały na celu zwrócić uwagę uczniów na otaczający ich świat, zainteresować ich pięknem i ochroną jego zasobów, a także kształtować umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków i wykorzystywania różnych umiejętności matematyczno-przyrodniczych w codziennym życiu.

W czasie dwuletniego cyklu zajęć odbyliśmy szereg wycieczek bliższych i dalszych. Zajęcia stacjonarne miały najczęściej charakter warsztatowy lub ćwiczeń praktycznych. Efekty prac dzieci były umieszczane na gazetkach lub wystawkach.

Trenerzy

Wykaz trenerów 2010/2011

Joanna Nowakowska

Wykaz trenerów 2011/2012

Joanna Nowakowska

Wycieczka do Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku

Była to bardzo ciekawa  wycieczka. Poszliśmy na wystawę  pt.”Zwierzęta naszych lasów, pól, łąk i mokradeł”, którą zorganizowało muzeum w naszym mieście. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jest również możliwe spotkanie z leśnikiem, chętnie z niego skorzystaliśmy. Na spotkaniu z leśnikiem, które odbyło się jeszcze przed zwiedzaniem wystawy, dzieci poznały wiele ciekawych informacji dotyczących zwierząt: ich nazw, charakterystycznych cech wyglądu, sposobów odżywiania się, opieki nad potomstwem itp. Dzieci chętnie zadawały pytania i prosiły o rozwianie wątpliwości dotyczących swojej dotychczasowej wiedzy na temat zwierząt. Potem zwiedzaliśmy wystawę, na której podziwialiśmy te zwierzęta. W czasie oglądania eksponatów dzieci nieustanie dopytywały o różne sprawy, które wzbogacały wiedzę dzieci na temat oglądanych zwierząt. Za zgodą pani, która nas oprowadzała wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na sztukę „Mr Srooge”

Przedstawienie oparte na motywach „Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa wprowadziło widzów w świąteczny, baśniowy nastrój. Wzruszająca historia przemiany moralnej starego skąpca Scrooge'a  dokonanej pod wpływem podróży w czasie zachwyciła pomysłowością twórców. Uczniowie mogli przeżyć magiczne chwile w wiktoriańskiej Anglii, poznać tradycje świąteczne i zwiedzić wraz z bohaterami dawny Londyn. Dzięki inwencji twórczej reżysera, scenografa i aktorów dzieci mogły ujrzeć różnorodność warsztatu aktorskiego oraz docenić rolę lalek różnego typu.
Uczniowie mieli okazję po raz kolejny ujrzeć bogactwo sztuki scenicznej, poznać możliwości inscenizacyjne teatru lalkowego i aktorskiego, porównać rozwiązania adaptacyjne, pomysły reżyserskie, scenograficzne i muzyczne.

Wycieczka po Borach Stobrawskich

Swoją wiedzą o lesie i o wszystkim co z tym związane, w praktyczny sposób dzieci mogły zweryfikować podczas wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego, a co za tym idzie w czasie wycieczki po Borach Stobrawskich, które w części przynależą do tego gospodarstwa. Spacerując po lesie w obecności gospodarza i znawcy lasu dzieci rozpoznawały drzewa, krzewy po liściach i owocach, obserwowały owady i drobne zwierzęta, zbierały materiały do albumów. Po powrocie z lasu dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych pt.” Od ziarenka do bochenka” i samodzielnie piekły ciasteczka z mąki orkiszowej. Wiele czasu spędziły też na powietrzu w obecności zwierząt domowych: konia, kozy, świnek wietnamskich, kotów i psów, bawiąc się z nimi i zdobywając wiedzę na ich temat.
Podczas drugiej wycieczki w to samo miejsce znowu odwiedziliśmy las, by zebrać materiały potrzebne do wykonania świątecznych stroików. Dzieci przyniosły wierzbowe gałązki, szyszki, które w połączeniu z suszonymi kwiatami i bibułką przyczyniły się do powstania ozdób bożonarodzeniowych. W grupach zapoznawały się też z domowym sposobem robienia świec, a potem pod okiem gospodyni próbowały tego dokonać same. Zarówno stroiki jak i świeczki dzieci zabrały ze sobą do domów.

Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Kluczborku

Do Biblioteki Miejskiej w Kluczborku wybraliśmy się, by zgłębić
wiedzę na temat różnych form ochrony przyrody w Polsce. Na wstępie byliśmy gośćmi czytelni. Pani bibliotekarka, wiedząc o naszym przybyciu i znając cel wycieczki, już wcześniej przygotowała potrzebne materiały. Korzystaliśmy między innymi z księgozbiorów podręcznych, encyklopedii multimedialnych, oglądaliśmy albumy z ciekawymi chronionymi okazami roślin i zwierząt chronionych, a także pomników przyrody. Pani bibliotekarka przygotowała dla nas ciekawe zadania: krzyżówki, zagadki, rebusy, uzupełniani, które w zabawowy sposób utrwaliły świeżo zdobytą wiedzę.  Na koniec za wytrwałą pracę otrzymaliśmy pamiątkowe dyplomy. Następnie udaliśmy się do oddziału przeznaczonego specjalnie dla dzieci. Tam z kolei braliśmy udział w quizie matematyczno- przyrodniczym. Zdobywanie punktów i rywalizacja podczas tej zabawy, sprawiło, że całe to spotkanie zyskało na atrakcyjności. Potem mieliśmy czas na swobodne obcowanie z książkami, albumami i czasopismami o interesującej nas tematyce. Przekonaliśmy się, że biblioteka, to nie nudne miejsce, ale źródło nieograniczonej wiedzy, a pobyt w niej może być ciekawy i radosny.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.