Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

Blok zajęciowy „Od matematyki do przyrody”

– trenerzy Beata Rasztar i Anna Idasiak

rok szkolny 2009/2010 – 20 beneficjentów z klasy IV i V
rok szkolny 2010/2011 – 19  beneficjentów z klasy V i VI

Celem zajęć było wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, wyposażenie uczestników projektu w umiejętności logicznego matematycznego myślenia i rozwiązywania problemów, wyposażenie uczniów w umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych w Internecie.
W ramach projektu beneficjenci uczyli się w jaki sposób należy zaplanować i zorganizować wycieczki, efektem końcowym działań były wyjazdy do Krasiejowa, Wrocławia, Chorzowa, Kotliny Kłodzkiej, Jaskini Niedźwiedziej. Tworzyli plakaty przedstawiające układy gwiezdne, układ słoneczny,  planowali foldery miast. Wykonywali mozaiki matematyczne, dokonywali obliczeń na kalkulatorach, poznali bryły obrotowe. Uczyli się projektowania i wykonywania biżuterii z wykorzystaniem własności brył. Rozwiązywali sudoku, krzyżówki i kolorowanki matematyczne,  rebusy. Doskonalili umiejętności wykonywania preparatów mikroskopowych, obserwacji przyrodniczych.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.