Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Trenerzy

Rok szkolny 2009/2010

GR.I - Joanna Hoffmann

Rok szkolny 2010/2011

GR.I - Joanna Hoffmann
GR.II - Elżbieta Orzeszyna

Rok szkolny 2011/2012

GR.II - Elżbieta Orzeszyna

Od matematyki do przyrody

Trener: Elżbieta Orzeszyna

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:
- współistnienie z przyrodą w bezpośrednim kontakcie poprzez obserwacje, badanie, obcowanie z przyrodą „po omacku”, doświadczanie jej oraz rozwijanie badawczej postawy w kontakcie z nią.

Czytaj więcej...


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.