Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Biadaczu

Od matematyki do przyrody

Uczniowie z klas IV – VI mieli możliwość uczestniczenia w bloku zajęciowym „Od matematyki do przyrody”. Zorganizowana była 1 grupa w liczbie 20 beneficjentów.

Trenerami prowadzącymi zajęcia była nauczycielka matematyki – mgr inż. Renata Szostkowska, i nauczycielka przyrody – mgr Ewa Leszczyńska.

W roku szk. 2009/2010 zajęcia były realizowane zgodnie z programem utworzonym przez w/w trenerki. Tytuł programu - „Młody naukowiec”. Zajęcia miały na celu pokazanie zjawisk zachodzących w przyrodzie. Uczniowie wykonywali obserwacje w terenie, wykonywali doświadczenia, rozpoznawali rośliny i zwierzęta uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Obserwatorium Astronomicznym w Chorzowie, Ogrodzie Zoologicznym w Opolu.   W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia były realizowane ph. „Ziemia – nasza planeta”. Dzieci poznawały dzieje i budowę Ziemi, zjawiska zachodzące na powierzchni  i we wnętrzu naszej planety. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach w JURAPARKU w Krasiejowie, zajęciach warsztatowych w Parku Krajobrazowym i Rezerwacie geologicznym Góra Św. Anny, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

W trakcie wszystkich zajęć umiejętnie łączona była wiedza z przyrody i matematyki.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.