Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej

Od matematyki do przyrody

Chodor Małgorzata
Podróż dookoła świata - ciekawostki z różnych zakątków świata


 

Małgorzata Młynarczyk, Teresa Celna
Nasza szkoła

Wycieczka po Bogacicy


 

Violetta Jantos-Kozak
Wycieczka do kopalni w Tarnowskich Górach

Zajęcia przy pomocy rzutnika


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.