Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku

Od matematyki do przyrody

Prowadząca zajęcia Ewa Pietruszyńska

Projekt „ Każdy może zostać Omnibusem” z grupa  realizuję drugi rok. W zajęciach bierze udział 19 uczniów klas II Gimnazjum nr 5 w Kluczborku. Zajęcia odbywają się systematycznie w ustalonym terminie. W tym roku szkolnym uczniowie uczyli się rozróżniać i projektować mozaiki i parkietaże ( Mozaiki  i parkietaże. Matematyka pod stopami), poznawali geografie Polski bawiąc się w quiz geograficzny ( Quiz geograficzny o Polsce).

Aby uatrakcyjnić zajęcia często wyjeżdżaliśmy lub wychodziliśmy na wycieczki. Na jednych z takich zajęć uczniowie zapoznali się z warunkami pracy, sprzętem i zadaniami stawianymi strażakom, dowiedzieli się jak można zostać strażakiem ( wycieczka do Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku).Innym razem  uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownika Nadleśnictwa Kluczbork . Lekcja pt „ Mieszkańcy lasów, pól, łąk i mokradeł” pogłębiała wiedzę uczniów na temat mieszkańców naszych lasów, rolą roślin i zwierząt w ekosystemie. Zajęcia podzielone zostały na bloki: ptaki naszego środowiska, dzik przyjacielem leśnika, las jako ekosystem. Ekspozycja, którą obejrzeli uczniowie prezentowała okazy ssaków, ptaków żyjących w środowisku leśnym, polnym, łąkowym i wodnym. Dopełnieniem wykładu było obejrzenie wystawy fotografii pt „ Lasy dawniej i dziś”.Drugą częścią  zajęć było obejrzenie wystawy „ Pszczelarstwo dawne i nowe – dzieje hodowli pszczół od czasów najdawniejszych do współczesności” . Uczniowie zapoznali się z działalnością i rolą  ks. J. Dzierżona, z historią pszczelarstwa. Przy wejściu do muzeum obejrzeli wystawę „ Współczesne ule figurowe”.

Ciekawą wycieczką  dla uczniów był wyjazd do Biadacza. Zajęcia odbywały się w Gospodarstwie Ekologicznym „ Ekostyl”  w Biadaczu, zajęcia prowadzili właściciele gospodarstwa Iwona i Janusz Śliczni. Uczniowie poznali zwierzęta, które są hodowane w gospodarstwie, dowiedzieli się jak należy się nimi opiekować. Podjęli próbę dojenia kozy aby własnoręcznie przekonać się skąd pochodzi mleko. Na zajęciach poznali drogę od „ ziarenka do bochenka” czyli mieli okazję zobaczyć i spróbować mielenia ziarna na starych drewnianych maszynach a następnie wykonać  samodzielnie ciasto i upiec smaczne ciasteczka. Uczniowie uczyli się rozpoznawać różne gatunki zbóż. Na zajęciach „ Las dla nas” na które uczniowie udali się drabiniastym wozem do lasu mogli dowiedzieć się jak rozpoznać różne gatunki drzew i runa leśnego i zapoznać się z leśnym ekosystemem. Na zakończenie zajęć uczniowie zapoznali się z tradycyjnym przetwórstwem żywności, dowiedzieli się co to jest żywność ekologiczna  i żywność genetycznie modyfikowana. Podsumowaniem zajęć było zjedzenie upieczonych przez siebie ciasteczek i ziemniaków upieczonych na ognisku.

Kolejne zajęcia odbyły się w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracownika muzeum. Celem zajęć było zainteresowanie uczniów historią miasta i regionu, zwłaszcza  architekturą i jej zmianami oraz zachęcanie uczniów do zwiedzania muzeów. Lekcja „Pradzieje Opolszczyzny” ukazała uczniom rozplanowanie i wygląd miasta średniowiecznego, jego mieszkańców, styl życia, zawody jakie wykonywali oraz sprzęt jakim się posługiwali. Ponadto uczniowie zwiedzili wystawy: „ Opole -  gród -miasto – stolica regionu”, „ W kręgu farmacji”, „ Porcelana tułowicka”, „ Świat toruńskiego piernika” , „ Galeria malarstwa polskiego XIX i XX wieku”.

Przed wyjazdem do kina do Opola uczniowie dowiedzieli  się jak powstaje film,jak tworzy się animację. poznali historię kina.
Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach i aktywnie w nich uczestniczą.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.