Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Sprawozdanie z bloku matematyczno-przyrodniczego

Rok szkolny 2011/2012

W ramach projektu realizowaliśmy zadania na terenie szkoły i poza nią. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych do Muzeum Chleba w Radzionkowie, Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, do  Ogrodu Zoologicznego w Opolu, Schroniska dla Zwierząt.
W terenie poznawaliśmy pomniki przyrody, następnie uczniowie przygotowali prezentację dotyczącą stanu  zdrowotnego drzew będących pomnikami przyrody.

Na zajęciach ,w większości  przeprowadzaliśmy proste doświadczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych otrzymanych dzięki udziałowi w projekcie, a mianowicie:
-przygotowywanie preparatów mikroskopowych, korzystanie z mikroskopów, tablicy interaktywnej, układanie tangramów, wykorzystanie plansz dydaktycznych, zestawu laboratoryjnego. Dzięki temu uczniowie mogli wykonać próby: kwas czy zasada, zobojętnanie kwasów, określanie smaków, oznaczanie linii papilarnych.
Uczniowie przeprowadzając doświadczenia wykonywali je samodzielnie korzystając z instrukcji, co sprawiało wiele satysfakcji.

Odbyła się lekcja otwarta z udziałem rodziców, którzy wspólnie z dziećmi przeprowadzali doświadczenie /asystując/.

Adela Biernaczyk

Sprawozdanie z bloku matematyczno przyrodniczego

W latach 2010- 2012 prowadzę zajęcia z bloku "od matematyki do przyrody” w klasach drugich. Zajęcia cieszą się dużą popularnością dzięki swojej atrakcyjności. Na każdych zajęciach jest wykorzystywana tablica interaktywna. Tematyka zajęć jest bliska dzięcięcym zainteresowaniom w zakresie przyrody, ekologii, ochrony zdrowia, a także matematyki. Wiele treści matematycznych jest utrwalanych w formie gier i zabaw. Zorganizowałam wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego, zoo muzeum chleba, oraz do kopalni rudy srebra. Wiele zajęć odbyło się w terenie,. Między innymi w planetarium czy w kinie. Wielokrotnie odwiedziliśmy muzeum oglądając wystawy tematyczne.

Zofia Wietrzyk


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.