Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych

Wycieczka do Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku

Była to bardzo ciekawa  wycieczka. Poszliśmy na wystawę  pt.”Zwierzęta naszych lasów, pól, łąk i mokradeł”, którą zorganizowało muzeum w naszym mieście. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jest również możliwe spotkanie z leśnikiem, chętnie z niego skorzystaliśmy. Na spotkaniu z leśnikiem, które odbyło się jeszcze przed zwiedzaniem wystawy, dzieci poznały wiele ciekawych informacji dotyczących zwierząt: ich nazw, charakterystycznych cech wyglądu, sposobów odżywiania się, opieki nad potomstwem itp. Dzieci chętnie zadawały pytania i prosiły o rozwianie wątpliwości dotyczących swojej dotychczasowej wiedzy na temat zwierząt. Potem zwiedzaliśmy wystawę, na której podziwialiśmy te zwierzęta. W czasie oglądania eksponatów dzieci nieustanie dopytywały o różne sprawy, które wzbogacały wiedzę dzieci na temat oglądanych zwierząt. Za zgodą pani, która nas oprowadzała wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.