Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Grupa III - ZOO Wrocław (09.12.2011)

Mimo jesiennej pogody udało nam się odwiedzić zwierzęta w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu. Celem zajęć było: utrwalenie wiadomości z systematyki zwierząt, wdrażanie do wykonywania obserwacji przyrodniczych, zapoznanie z elementami biogeografii, zapoznanie z morfologią i etologią zwierząt. Kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą. Uczniowie podzieleni na zespoły kierując się mapą ogrodu zoologicznego wybierali punkty swoich badań. Na miejscu dokonywali obserwacji zwierząt- budowa a przystosowanie do warunków życia i zachowanie. Dzięki wnikliwym obserwacjom młodzież łączyła zwierzęta w podobne grupy systematyczne oraz dokonywała ich podziału ze względu na życie  na określonym kontynencie. Ciekawych informacji o naszej historii i zachowaniu dostarczyła wizyta w pawilonie zamieszkanym prze najbliższego kuzyna człowieka- Szympansa. Dużą atrakcją było również obserwowanie nieruchomych, ale groźnych krokodyli, przepięknych tygrysów, masywnych słoni i hipopotamów oraz wyjątkowo sprawnych w wodzie uchatek. Duże wrażenie zrobiła na młodzieży możliwość dokonywania obserwacji lwów z wnętrz wstawionego na wybieg samochodu terenowego. Niemałą atrakcją były tez zachowania terytorialne hipopotama karłowatego. Uczestnicy bogatsi o wiele doświadczeń i umiejętności opuścili wrocławski ogród zoologiczny.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa III - Zakładanie hodowli ryb akwariowych (18.11.2011)

Za pieniądze ze sprzedaży zebranej przez uczniów makulatury zakupiliśmy zestaw akwarystyczny. Celem zajęć było: zapoznanie z terminami (ekosystem, biocenoza, biotop, nisza ekologiczna, zakres tolerancji ekologicznej), wdrożenie uczniów do pracy zespołowej oraz kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadanie oraz umiejętności długotrwałego działania. Na zajęciach uczestnicy przygotowali odpowiedni biotop dla ryb i roślin (zakładanie akwarium okazało się bardzo długotrwałym zajęciem)- najpierw należało wlać wodę i dodać odpowiednich preparatów akwarystycznych. Następnie po odczekaniu kilku dni można było zasadzić rośliny i podłączyć osprzęt (filtr, termometr, grzałka z termostatem, oświetlenie) dopiero po rozwinięciu się życia biologicznego i ustabilizowaniu  ekosystemu zostały wpuszczone pierwsze ryby. Wówczas rozpoczęły się właściwe obserwacje ichtiofauny. Było to okazją do przypomnienia sobie terminów ekosystem i sukcesja ekologiczna. Na przykładzie ryb omówiliśmy czynniki ograniczające i zakres tolerancji ekologicznej. Uczniowie przypomnieli sobie podstawowe wiadomości z zakresu fotosyntezy (regulując ilość dostępnego światła określili najlepsze warunki dla roślin i przebiegu fotosyntezy) i biologii ryb.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa III - Wieliczka - Kraków (07.12.2011)

Całodniowa wycieczka do Wieliczki i Krakowa była podzielona na kilka modułów (kopalnia soli w Wieliczce, Ptaki zimujące nad Wisłą, zanieczyszczenie powietrza w metropolii) , ich celem było kolejno: zapoznanie ze składem chemicznym soli i jej rolą kiedyś i dziś, zapoznanie ze sposobami wydobycia soli, z funkcjonowaniem kopalni jako obiektu turystycznego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, poznanie geologii Małopolski; wdrażanie do wykonywania prostych obserwacji ornitologicznych, kształtowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych gatunków avifauny; utrwalenie wiadomości dotyczące kwaśnych deszczy i smogu kwaśnego, kształtowanie umiejętności posługiwania się skalą porostową. Dodatkowym, niejako przy okazji celem wycieczki było poznanie architektury i historii drugiej stolicy Polski. Zajęcia rozpoczęły się od wizyty przepięknej kopalni soli w Wieliczce, uczniowie zasłuchani w barwne opowieści pani przewodnik obserwowali komnaty, kaplice, tunele. Podczas zwiedzania uczniowie dokonywali również obserwacji na temat zmiany wyporności roztworów soli o różnym stężeniu. W Krakowie natomiast młodzież uczestniczyła w zajęciach ornitologicznych nad Wisłą w pobliżu wzgórza Wawelskiego. Mimo zbliżającej się małymi krokami zimy obiektów obserwacji było sporo. Uczniowie nauczyli się identyfikować kaczki krzyżówki, mewy śmieszki, łabędzie nieme i krzykliwe, kawki, gawrony, wrony i sroki. Uczestniczyli podpatrywali również etologię tych zwierząt.  Ostatni moduł dotyczył zanieczyszczenia powietrza. Niestety Kraków do takich zajęć nadaje się jak mało, które miasto. Uczniowie obserwowali zniszczenia zabytków dokonane przez kwaśne deszcze oraz właściwie pustynię porostową świadczącą o dużym zanieczyszczeniu powietrza tlenkami siarki.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa III - Planetarium „Niebo Kopernika” - Warszawa (29.12.2011)

Celem powyższych zajęć było: rozbudzenie zainteresowań astronomią, kształtowanie umiejętności obserwacji nieba, zapoznanie z największymi gwiazdozbiorami oraz ich rozmieszczeniem na niebie, zapoznanie z budową i rolą Słońca i całego okładu słonecznego, utrwalenie wiadomości dotyczących Księżyca. Zapoznanie z najnowszymi sposobami prezentacji danych. Korzystając z obecności w Centrum Nauki Kopernik członkowie grupy III bloku B uczestniczyli w zajęciach w planetarium „Niebo Kopernika”. Uczestnicy zobaczyli pokaz zimowego nieba nad Warszawą z określeniem kierunków świata i z omówieniem poszczególnych gwiazdozbiorów (ich nazw, kształtu, składu, odległości od Ziemi, legend). Następnie dzięki trójwymiarowemu pokazowi zostali przeniesieni na Księżyc i Słońce, by poznać te dwa najważniejsze ciała niebieskie. Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących gabarytów, składu oraz przyszłości wspomnianych ciał niebieskich. Zdobyte w planetarium wiadomości uczniowie wykorzystali następnie w quizie przeprowadzonym w autobusie w drodze powrotnej. Konkursowi towarzyszyły wielkie emocje i zdrowa rywalizacja.

Grupa III - Odczyn pH (07.11.2011)

Celem zajęć było: utrwalenie wiadomości o skali pH i podstawowych odczynach (kwaśnym, obojętnym i zasadowym), kształtowanie umiejętności pomiaru pH za pomocą pasków wskaźnikowych praz elektronicznego pH- metra, kształtowanie umiejętności wytwarzania własnego wskaźnika chemicznego (z soku z czerwonej kapusty), utrwalenie wiadomości o budowie komórki roślinnej, zapoznanie z znaczeniem pH w życiu człowieka, ogrodnictwie i rolnictwie. Na początku zajęć uczestnicy przypomnieli sobie 14- stopniową skalę pH oraz podstawowe odczyny. Następnie za pomocą papierków wskaźnikowych określali pH róznych substancji (woda, kwas cytrynowy, ocet, ślina, pomarańcz, cukier, pot, soda oczyszczona), następnie za pomocą elektronicznego pH- metru weryfikowali wcześniejsze wartości wskazane przy użyciu papierków wskaźnikowych. Kolejna czynnością, którą w małych zespołach zajmowała się młodzież było zobojętnianie odczynów- odpowiednio dobierając ilość roztworów kwaśnych i zasadowych uzyskiwali odczyn obojętny. Dzięki znajomości budowy komórki roślinnej (antocyjany zawarte w wakuoli) uczniowie samodzielnie wytworzyli własny wskaźnik (sok z ugotowanej czerwonej kapusty). Uczestnicy następnie wykorzystując swój własny wskaźnik identyfikowali odczyny. Z nie małą radością obserwowali zmiany koloru na różowym w kwasach a na zielony w odczynie zasadowym, Dużo satysfakcji przyniosło również uczniom zobojętnianie zabarwionych roztworów co łączyło się z wielostopniową grą barw. Podsumowaniem zajęć było wyszukiwanie dotyczącym roli pH w życiu człowieka (kwas żołądkowy, antybakteryjny kwaśny odczyn potu i moczu), ogrodnictwie (zmiana barwy kwiatów)oraz rolnictwie (ograniczony wzrost roślin na glebach kwaśnych).

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa III - Obserwacje mikroskopowe - wybarwianie ziaren skrobi (16.12.2011)

Członkowie grupy III bloku B uczestniczyli w kolejnej odsłonie zajęć z zakresu mikroskopowania. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności mikroskopowania, obliczania powiększeń obrazu oraz wytwarzanie preparatów świeżych. Ponad to celem zajęć było zapoznaniem z rolą skrobi w życiu roślin i człowieka, utrwalenie wiadomości dotyczących budowy komórki roślinnej (ściana komórkowa, cytoplazma, jądro komórkowe, wakuole, leukoplasty) oraz kształtowanie umiejętności wykrywania skrobi w żywności i preparatach za pomocą jodyny. Obserwacje mikroskopowe to zawsze doskonała zabawa i niesamowita nauka dla uczniów. Tak było i tym razem, uczniowie podzieleni na dwuosobowe zespoły wykonywali samodzielnie preparaty roślinne i wybarwiali je jodyną wykrywając np. ziarna skrobi w preparatach z ziemniaka (Solanum tuberosum). Obserwacje były dokonywane przy różnych powiększeniach zarówno przed jak i po wybarwieniu. Następnie dzięki zastosowaniu kamery mikroskopowej uczniowie wykonywali zdjęcia preparatów. Trzeba przyznać, że wszystkie zespoły poradziły sobie doskonale z zadaniami i wykonały naprawdę ładne i pouczające zdjęcia struktur komórki roślinnej i miękiszu spichrzowego ziemniaka.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa III - Kryształy-roztwory (10.02.2012)

Uczestnicy grupy III bloku B tym razem uczestniczyli w zajęciach dotyczących roztworów i kryształów. Celem zajęć było utrwalenie wiadomości dotyczące roztworów i mieszanin, wykształcenie umiejętności wykonywania roztworów o określonym stężeniu. Kolejnym celem było zapoznanie uczniów z budową kryształu, ich powstawaniem oraz warunkami krystalizacji. Ważnym celem było również wdrażanie uczniów do bezpiecznego wykonywania doświadczeń chemicznych oraz postępowania zgodnie z instrukcją. Zajęcia o roztworach i kryształach to tematyka fizyczno- chemiczna, uczestnicy mogli przeprowadzić eksperymenty dzięki zakupionym zestawom do hodowli kryształów. Na zje ciach uczniowie w sposób praktyczny wykonywali roztwory o określonym stężeniu, wykonywali więc obliczenia odmierzali wodę i związek rozpuszczalny. Następnie badali rozpuszczalność soli w zależności od temperatury, stężenia, mieszania. Dalej uczniowie poddawali roztwory krystalizacji, badając wpływ temperatury na tempo krystalizacji i wielkość kryształów. Uczestnicy tworzyli również kryształy o różnych barwach i rozmiarach dodając różnorodne barwniki. Uczniowie z zaangażowaniem i starannie przeprowadzali badania dzięki czemu wytworzyli piękne kryształy oraz wzbogacili się w nową wiedzę i umiejętności.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa III - Jak działa teleskop? (24.02.2012)

Po wizycie w Planetarium „Niebo Kopernika” przyszedł czas na użycie własnego sprzętu astronomicznego. Celem zajęć było poznanie budowy teleskopu, jego zasad działania, sposobów obserwacji oraz zasad bezpiecznej i poprawnej obserwacji ciał niebieskich. Ponad to celem zajęć było rozbudzenie zainteresowań astronomicznych młodzieży.  Zajęcia mogły odbyć się dzięki posiadaniu przez naszą szkolę zaawansowanego teleskopu zwierciadlanego do obserwacji półprofesjonalnych. Podczas zajęć uczestnicy dokonywali pierwszych dziennych obserwacji, nastawiali ostrość obrazu, wymieniali okulary, używali funkcji wyszukiwania ciał niebieskich „GO TO”, używali lunetki celowniczej w celu poszukiwania obiektu. Młodzież próbowała również obliczać powiększenie oraz przybliżoną odległość obiektu. Po takich ćwiczeniach trzeba tylko czekać na dogodne wiosenne warunki do nocnego obserwowania nieba.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa III - Energia odnawialna (20.02.2012)

Efekt cieplarniany, topienie lodowców, zaburzenia klimatu to tylko nieliczne skutki wytwarzania energii z zasobów nieodnawialnych. Dlatego uczetnicy „Omnibusa” zajęli się tematyką energii. Celem zajęć było poznanie rodzajów energii oraz udziału procentowego różnorodnych źródeł w całościowym wytwarzaniu prądu. Kolejnym celem zajęc było zapoznanie uczniów z sposobami produkcji energii alternatywnej. Najwazniejszym jednak celem było wykształcenie w młodzieży postawy troski o ochronę środowiska i budżet rodzinny. Na zajęciach uczestnicy przy pomocy zestawu elektrowni wiatrowej, wodnej i słonecznej wytwarzali przy użyciu sił natury. Mierzyli ilość energii wytwarzanej w zależności od natężenia wiatru, wody czy światła. W następnej części zajęć młodzież analizowała domowe zużycie energii i wymyślała sposoby ograniczenia zużycia energii oraz wydatków z budżetu domowego na ten cel. Pomysłów było wiele: ograniczenie wykorzystywania urządzeń (np. mniej TV i komputera), gaszenie niepotrzebnego oświetlenia, wyłączanie całkowite urządzeń, nie pozostawianie ładowarek telefonów komórkowych w kontakcie, zastosowanie żarówek energooszczędnych oraz odpowiedzialne zakupy sprzętu AGD i RTV z nastawieniem na produkty zużywające mało prądu. Uczniowie z zajęć wyszli z mocnym postanowieniem dbania o środowisko i budżet domowy.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa II - Dinopark Krasiejów

Celem wycieczki grupy II bloku zajęciowego B do dinoparku w Krasiejowie było: zapoznanie z dziejami geologicznymi Ziemi, poznanie budowy i życia prehistorycznych zwierząt, zapoznanie z pracą paleontologów, poznanie etapów procesu fosylizacji szczątek zwierzęcych, zapoznanie z prawnymi formami ochrony przyrody w Polsce. Początek zwiedzania to podróż niesamowitym, multimedialnym tunelem czasu, w którym uczestnicy niemal namacalnie poznali najważniejsze wydarzenia z ubiegłych 5 miliardów lat życia Ziemi. Następnie przechodząc przez kolejne epoki i okresy geologiczne poznawali zmianę układu kontynentów, szaty roślinnej oraz rozwój kręgowców lądowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w pawilonie paleontologicznym, gdzie uczniowie obserwowali skamieliny in situ czaszek i kręgów tetrapodów. Tam tez uczniowie poznali specyfikę pracy paleontologa. Ogromne wrażenie zrobił na wszystkich model największego dinozaura na świecie, jak i makiety diplodoków, tyranozaurów i pteranodonów. Waznym elementem wycieczki były warsztaty paleontologiczne, podczas których uczniowie praktycznie poznali pracę paleontologa, wydobywając fragmenty kości z gródek gipsowych. Uczestnicy na przykładzie byłego wyrobiska cementowni a obecnie Dinoparku poznali prawną formę ochrony przyrody: STANOWISKO DOKUMENTACYJNE.

Grupa III - Centrum Nauki Kopernik- Warszawa (29.12.2011)

Centrum Nauki Kopernik to magiczne miejsce dla wszystkich, nie tylko prymusów, tu każdy staje się naukowcem. Mimo wczesnej pory wyjazdu (3.30) i dnia wolnego uczestnicy chętnie wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań badawczych uczniów oraz wskazanie im możliwości zastosowań nauki w życiu codziennym, przemyśle i polityce. Ponad to celem wizyty w Centrum Nauki Kopernik było utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu fizyki, biologii, chemii, geografii, astronomii. W „Koperniku” uczniowie poznawali dźwięk, światło, biologię, ciśnienie, psychologię, języki obce, medycynę, archeologię. Przeprowadzali operację laparoskopową na pluszowym misiu, ścigali się z hipopotamem, uruchamiali szkielet na rowerze, wytwarzali parabole i hiperbole, tworzyli okładki gazet, mierzyli zakres słyszalności człowieka, skanowali tęczówkę oka, latali na dywanie, wytwarzali fale, spalali kalorie, wytwarzali własne barwy, leżeli na łożu Fakira… Czegóż oni tam jeszcze nie robili. Wszyscy bawili się doskonale i przede wszystkim nauczyli się, że nauka to coś naprawdę pięknego. Uczniowie uczestniczyli również w spektaklu teatru robotycznego, w którym roboty grały przedstawiając sztukę Stanisława Lema. Spektakl pozwolił młodzieży nie tylko poznać genialne wizje autora, ale również wykorzystanie cybernetyki  w sztuce.

Grupa III - Anatomia człowieka (13.01.2012)

Na zajęciach pt.”Anatomia człowieka” uczniowie zamienili się w badaczy ludzkiego ciała. Celem zajęć było rozwinięcie i utrwalenie wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Na zajęciach zastosowano doskonały model ludzkiego ciała (fantom). Uczniowie rozkładali na części model. Po kolei omawiali budowę układu oddechowego: jama nosowa, gardło, krtań, tchawica, oskrzela, pęcherzykowate płuca, przepona. Następnie poznali układ pokarmowy: jama ustna, przełyk, żołądek, jelito cienkie, grube, trzustka i wątroba. Uczniowie przypomnieli sobie rolę poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego i gruczołów. Następnie młodzież poznała położenie i budowę czterodziałowego serca i najważniejszych naczyń krwionośnych. Wieloczęściowy model układu rozrodczego męskiego i żeńskiego pozwolił uczniom na poznanie topografii macicy, jajowodów, jajników itd. Następnie uczniowie ćwiczyli rozmieszczenie pozostałych narządów: nerek, pęcherza moczowego, grasicy, mózgowia, rdzenia kręgowego. Na zajęciach uczniowie wykorzystywali też model szkieletu ludzkiego, na którym ćwiczyli budowę czaszki, klatki piersiowej, kończyn, obręczy miednicznej i barkowej. Pod koniec zajęć uczniowie podzieleni na grupy brali udział w konkursie „odnajdź organ” i wzajemnie sprawdzali swoje umiejętności.

Prowadzący zajęcia: Piotr Noculak

Grupa II - Muzeum Przyrodnicze i ogród botaniczny

Wykorzystując dzień wolny od zajęć edukacyjnych (egzaminy gimnazjalne klas III) członkowie grupy II bloku zajęciowego „B” zostali zabrani na wycieczkę do Wrocławia Celem wycieczki było: zapoznanie z systematyką świata roślin i zwierząt, poznanie budowy anatomicznej i morfologicznej kręgowców, utrwalenie wiadomości dotyczących rozrodu ssaków, kształtowanie umiejętności obserwacji przyrodniczych. Młodzież uczestnicząca w wycieczce do Wrocławia odwiedziła Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie członkowie oglądali eksponaty roślinne (nasiona, owoce, szyszki, przekroje pni, liście, porosty itp.), na kolejnych piętrach muzeum uczestnicy obserwowała układy kostne kręgowców obecnie żyjących i wymarłych, na ostatnim zaś piętrze młodzież zapoznawała się z systematyką niemal całego świata zwierzęcego od parzydełkowców przez stawonogi, niezliczone gatunki ptaków po ssaki. Niezwykłe wrażenie na wszystkich zrobił gigantyczny szkielet młodocianego płetwala błękitnego. Następnie uczniowie poznawali okazy florystyczne w ogrodzie botanicznym, uczestnicy zajęć przyglądali się kaktusom, roślinom tropikalnym, drapieżnym oraz fascynującej mimozie. Zbadali też korzenie powietrzne storczyków, czepne bluszczu i oddechowe cypryśnika W zwiedzaniu ogrodu towarzyszył uczniom i przekazywał ciekawostki pracownik Instytutu Botanicznego U. Wrocławskiego.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa II - Festiwal Nauki - Wrocław

Członkowie grupy II bloku zajęciowego „B” wybrali się na zajęcia przygotowane w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Celem wycieczki było: poszerzenie zainteresowań uczniów naukami matematyczno- przyrodniczymi, rozbudzenie ambicji zawodowych młodzieży, poznanie ścieżki edukacyjnej prowadzącej do wybranego zawodu, utrwalenie wybranych wiadomości z zakresu biologii, matematyki, fizyki geografii. Podczas wycieczki odwiedziliśmy niezwykle ciekawe warsztaty fizyczne przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego, tam uczniowie uczestniczyli eksperymentach dotyczących aerodynamiki, prądu, wytwarzania piorunów, powstawania tornad, nowoczesnych kolei, siły odśrodkowej. Następnie odwiedziliśmy  Instytut Botaniczny i wystawę prac z Spitzbergenu.  Kolejnym przystankiem była Politechnika Wrocławska na której uczestniczyliśmy w szeregu pokazów, dotyczyły one, elektroniki, optyki, energii i wioślarstwa, robotyki, militaryzmu, lotnictwa, mechaniki, żeglarstwa. Dzięki zajęciom uczniowie poznali różnorodne uczelnie wyższe oraz kolejne etapy edukacyjne prowadzące do wybranego celu, część uczniów zadeklarowało w przyszłości chęć studiowania na uczelniach wyższych.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa II - Doświadczenia w fizyce

W ramach tych zajęć uczniowie pogłębiali swoją wiedzę z zakresu fizyki, w wyniku prowadzonych pomiarów, doświadczeń i obserwacji. Mieli możliwość samodzielnie wykonać masę Nienewtonowską, nurka Kartezjusza, poduszkowiec. Sprawdzali dlaczego samolot lata, czy woda o temperaturze około 40 stopni może wrzeć oraz przekonywali się jak ciśnienie wpływa na działanie otaczających nas przedmiotów.

Grupa II - Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

12 marca udaliśmy się Centrum Nauki Kopernik, aby móc na własne oczy obejrzeć polecaną przez wszystkich interaktywną wystawę. Centrum otwarto w listopadzie 2010 roku i zostało zaprojektowane jako miejsce, w którym szeroka publiczność w nietypowy sposób styka się z treściami należącymi do wielu gałęzi wiedzy. Twórcy ekspozycji mają nadzieję, że przysłuży się ona dobrze urzeczywistnieniu misji Centrum Nauki Kopernik – rozbudzaniu ciekawości świata i wspieraniu uczenia się.

Czytaj więcej...

Grupa I - Dinopark Krasiejów

Celem wycieczki grupy I bloku zajęciowego B do dinoparku w Krasiejowie było: zapoznanie z dziejami geologicznymi Ziemi, poznanie budowy i życia prehistorycznych zwierząt, zapoznanie z pracą paleontologów, poznanie etapów procesu fosylizacji szczątek zwierzęcych, zapoznanie z prawnymi formami ochrony przyrody w Polsce. Początek zwiedzania to podróż niesamowitym, multimedialnym tunelem czasu, w którym uczestnicy niemal namacalnie poznali najważniejsze wydarzenia z ubiegłych 5 miliardów lat życia Ziemi. Następnie przechodząc przez kolejne epoki i okresy geologiczne poznawali zmianę układu kontynentów, szaty roślinnej oraz rozwój kręgowców lądowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w pawilonie paleontologicznym, gdzie uczniowie obserwowali skamieliny in situ czaszek i kręgów tetrapodów. Tam tez uczniowie poznali specyfikę pracy paleontologa. Piorunujące wrażenie zrobił na wszystkich model największego dinozaura na świecie, jak i makiety diplodoków i tyranozaurów. Uczestnicy na przykładzie byłego wyrobiska cementowni a obecnie Dinoparku poznali prawną formę ochrony przyrody: STANOWISKO DOKUMENTACYJNE.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa I - ZOO Opole

Wizyta w opolskim ogrodzie zoologicznym na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestnikom grupy I bloku zajęciowego B. Celem zajęć było: utrwalenie wiadomości z systematyki zwierząt, wdrażanie do wykonywania obserwacji przyrodniczych, zapoznanie z elementami biogeografii, zapoznanie z morfologią i etologią zwierząt. Kształtowanie umiejętności posługiwania się mapą, zapoznanie z rolą ochroniarską ogrodów zoologicznych. Uczniowie podzieleni na zespoły kierując się mapą ogrodu zoologicznego wybierali punkty swoich badań. Na miejscu dokonywali obserwacji zwierząt- budowa a przystosowanie do warunków życia i zachowanie. Dzięki wnikliwym obserwacjom młodzież łączyła zwierzęta w podobne grupy systematyczne oraz dokonywała ich podziału ze względu na życie  na określonym kontynencie. Młodzież oprócz podziwiania zwierząt mogła na żywo zaobserwować cechy charakterystyczne dla poszczególnych grup systematycznych, oraz przystosowanie zwierząt do środowiska życia. Szczególną uwagę młodzieży przykuły pokazy uchatek kalifornijskich, popisy goryli i gibbonów na wybiegu, płynny bieg żyraf, torby gardzielowe pelikanów i kormoranów, pędzelki na uszach rysia i nieprzeciętny pokrój ciała mrówkojada. Uczniowie dowiedzieli się też o misji ochroniarskiej ogrodów zoologicznych na przykładzie hodowanych puchaczy a następnie wypuszczanych na wolność w rejonie Wolińskiego Parku Narodowego.

Prowadzący: Piotr Noculak

Grupa I - Centrum Nauki Kopernik - Warszawa

Uczestnicy grupy I wyjechali na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie by rozwinąć swój zapał do nauki i ciekawość poznawczą. Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowań badawczych uczniów oraz wskazanie im możliwości zastosowań nauki w życiu codziennym, przemyśle i polityce. Ponad to celem wizyty w Centrum Nauki Kopernik było utrwalenie wiadomości i umiejętności z zakresu fizyki, biologii, chemii, geografii, astronomii. Dzięki setkom urządzeń, stanowisk doświadczalnych uczniowie dowiedzieli się bardzo dużo z zakresu fizyki, chemii, biologii, psychologii i archeologii. Wykonywali zdjęcia własnych tęczówek, uczestniczyli w trzęsieniu Ziemi, mierzyli ilość wody we własnym ciele, badali tętno, tworzyli gigantyczne bańki mydlane, budowali kopułę bazyliki, zaopatrywali Warszawę w wodę, prąd i gaz, produkowali czystą wodę, skakali po księżycu, pompowali krew, rozpędzali samoloty energią światła, stosowali zasadę dźwigni, budowali lunetę i mikroskop, uczestniczyli w złudzeniach optycznych, wąchali zapachy, słuchali muzyki przez zęby, zatapiali łódź podwodną, tworzyli fale akustyczne, rozwiązywali zagadki kryminalne z zastosowaniem metod DNA i daktyloskopii itp. Wszyscy uczestnicy po całodziennym eksperymentowaniu wrócili zmęczeni, ale pełni zapału do nauki.

Grupa I - Fizyka wokół nas – PGE Elektrownia Opole

Korzystając z dni otwartych w PGE Elektrownia Opole, uczniowie w ramach projektu „Od matematyki do przyrody” mieli możliwość poznania funkcjonowania tej elektrowni.

PGE Elektrownia Opole spełnia wymogi polskie i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń wyróżniają PGE Elektrownię Opole jako obiekt spełniający z nadmiarem podstawowe wymagania standardów krajowych    i europejskich. Elektrownia jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym układem wody chłodzącej. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny.
Uczniowie przed zwiedzaniem elektrowni wzięli udział w mini wykładach dotyczących ubocznych produktów spalania, tzw. ups-ów, o których opowiadał Krzysztof Swiłło, specjalista ds. handlu w PGE Elektrowni Opole oraz Małgorzata Serafin, przedstawicielka firmy EPO wykorzystującej popioły lotne i żużle paleniskowe. Ponadto zapoznali się z technologią wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, jak również zwiedzili jedną z najbardziej ekologicznych elektrowni zawodowych w Polsce.  Uczniowie, co więcej mogli obejrzeć film pt.: „Ekologia i innowacyjny rozwój”, w którym podjęto zagadnienia związane z budową dwóch nowych, ekologicznych bloków energetycznych.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.