Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Trenerzy

Elżbieta Siemońska
Barbara Gułowska-Dybek
Henryka Zapotoczna
Alina Jurkowska


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.