Blok B - Od matematyki do przyrody

Publiczne Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

Od matematyki do przyrody

Zajęcia prowadzone w 2 grupach w cyklu dwuletnim (gr. I w latach 2009-11, gr II w latach 2010-12).
Uczniowie uczestniczący w zajęciach  nabywają wiedzę i umiejętności kluczowe zapewniające wyrobienie szacunku dla wszystkich istot żywych, który nie może być gestem ludzi wobec przyrody, a wyłącznie jej prawem. Poczucie wspólności, wzajemnych powiązań z innymi istotami i zależności, a zarazem wspólnych zagrożeń sprzyjają chęci poznania i ochrony przyrody. Uzyskanie przekonania, że człowiek jest częścią natury wpływającą na jej los, ale także od niej zależną.

Zamierzone cele takie jak:

  • kształtowanie edukacji przyrodniczej z uwzględnieniem dominacji wartości,
  • uświadomienie skuteczności działań indywidualnych i zbiorowych sprzyjającym zmianom  obecnej sytuacji przyrodniczej,
  • wyrabianie szacunku dla siebie i dla innych, dla roślin i zwierząt,
  • zrozumienie różnorodności w świecie oraz potrzeby tolerancji do harmonijnego życia, do pomocy słabszym, niszczonym, do obrony zagrożonych,
  • uzupełnienie podstawowego programu nauczania w szkole,
  • wyrabianie nawyku, iż sukcesy umacniają wiarę w wartości „ekologiczne” i sprzyjają podejmowaniu coraz śmielszych działań,
  • kształtowanie obiektywnej i podmiotowej oceny czynionych postępów sprzyjającej rozwojowi ucznia i nauczyciela,

osiągane są sukcesywnie, następuje wyraźny przyrost rezultatów miękkich oraz widoczne jest zadowolenie i satysfakcja z udziału uczestników w projekcie „Każdy może zostać Omnibusem”.

Załączniki:
Pobierz plik (PG3-B-K.ppt)PG3-B-K.ppt[Prezentacja ]3765 kB
Pobierz plik (PG3-B-MB-AB.pptx)PG3-B-MB-AB.pptx[Prezentacja ]1887 kB
Pobierz plik (PG3-B-SzN-GU.pptx)PG3-B-SzN-GU.pptx[Prezentacja ]2184 kB
Pobierz plik (PG3-B-Szymon-L.pptx)PG3-B-Szymon-L.pptx[Prezentacja ]396 kB

                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.