Blok D - Młody biznesmen

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bąkowie

Sprawozdanie z realizacji projektu Omnibus

1. Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie.
2. Adres: ul. Kasztanowa 1; 46-233 Bąków.
3. Termin realizacji: 2010/2012.
4. Blok: Młody biznesmen.
5. Trenerzy: Małgorzata Narloch; Anna Ostrowska.
6. Liczba uczestników: 13.

Celem zajęć było pobudzanie uczniów do aktywności twórczej i rozwijanie ich zainteresowań. Podczas tych zajęć uczyli się planowania, systematyczności i obowiązkowości. Zdolności planowania ćwiczyli podczas sporządzania budżetów rodzinnych, jak i planowania własnych wydatków. Dowiedzieli się, czym są dobra pierwszej potrzeby, a czym są dobra substytucyjne. Zrozumieli konieczność dokonywania wyborów. Kształtowali przede wszystkim umiejętność pracy w grupie. Poznawali sposoby planowania przyszłej drogi zawodowej w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami.  Uczniowie zapoznali się ze specyfiką różnych zawodów począwszy od tych z którymi spotykają się w szkole/ praca kucharki, pielęgniarki szkolnej, nauczyciela/ oraz w najbliższej miejscowości/ praca w zakładzie stolarskim, kamieniarskim i kowalskim/. Ponadto odbyły się wycieczki do banku, komendy policji, straży pożarnej oraz fabryki ozdób choinkowych. Zobaczyli ponadto na czym polega praca meteorologa. Podczas wycieczki mogli zobaczyć jak wygląda budka meteorologiczna, termometry służące do pomiaru temperatur (powietrza i przy gruncie) oraz ze sposobem zapisywania tych pomiarów. Dowiedzieli się również, w jakim celu się to robi. Odwiedziliśmy także Instytut Hodowli Roślin, gdzie mogli zaobserwować na czym polega praca osób zatrudnionych w tym zakładzie. Na zajęciach wykonywane były doświadczenia chemiczne, by z kolei mogli zobaczyć czym charakteryzuje się praca chemika. Dzięki temu poznali różne aspekty, które należy brać pod uwagę przy wyborze zawodu.

Uczniowie zostali także zaznajomieni z czynnościami związanymi z poszukiwaniem pracy i jej podejmowaniem. Uczyli się sami pisać oferty pracy, a następnie oceniali je pod względem atrakcyjności. Wykorzystując wiedzę zdobytą na wcześniejszych zajęciach. Dowiedzieli się na czym polega celowość planowania czasu i efektywne gospodarowanie czasem.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w danym bloku zajęciowym. Objawiało się to ich dużym zaangażowaniem i aktywnością.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.