Blok D - Młody biznesmen

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Sprawozdanie z zajęć pozlekcyjnych

W roku szkolnym 2009/2010 prowadziłam zajęcia w grupie "Młody biznesmen" dla klas IV- VI. Z tego co pamiętam zajęcia były bardzo interesujące. Poruszaliśmy ciekawe tematy z zakresu zawodoznastwa, marketingu, handlu, reklamy, historii pieniądza oraz organizacji czasu wolnego. Zajęcia prowadzono przy użyciu tablicy multimedialnej. Zorganizowałam również wiele wycieczek. Między innymi do banku i pobliskich zakładów pracy. Wskazywałam legalne sposoby zarabiania pieniędzy wykorzystując przy tym gry komputerowe oraz planszowe. Zaprezentowałam uczniom wiele postaci z najbliższego otoczenia , które osiagnęły sukces finansowy oraz jakie cechy charakteru są pomocne w osiągnięciu tego sukcesu. Zapoznałam  uczniów z wieloma pojęciami z zakresu ekonomii, takich jak: podatek, digitalizacja,sprzedaż internetowa, inflacja produkt narodowy brutto, waluta, giełda itp. Połowa zajęć prowadzona była w formie warsztatowej. Odwiedziliśmy urząd skarbowy oraz drukarnię.

W roku szkolnym 2011/2012 prowadzę zajęcia zw bloku "Młody biznesmen" dla klas I. Zajęcia mają charakter głównie ogólnorozwojowy, tak więc uczniowie uczą się liczyć, pisać i oszczędzać. Poznają zawody. Zorganizowałam wycieczkę do warsztau ceramicznego gdzie uczniowie mieli okazję poznać, że garncarstwo jako zawód zaginiony jest również sposobem na własny biznes. Szukaliśmy sposobów jak zarobić własne pieniądze. Zbieraliśmy makulaturę i puszki aluminiowe, a następnie sprzedaliśmy je w punkcie skupu surowców wtórnych. Zajęcia cieszą dużym zainteresowaniem, gdyż wiele treści przekazywanych jest w formie gier i zabaw. Uczniowie poznali historię pieniądza oraz sposoby ich przechowywania. Planowali również swój budżet.
Do sprawoazdania dołączam zdjęcia.

Zofia Wietrzyk


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.