Blok D - Młody biznesmen

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku

Młody biznesmen - grupa 3D

Prowadząca: mgr Alicja Lachowska

"MŁODY BIZNESMEN" POZWERBALNE ŚRODKI PRZEKAZU JAK KSZTAŁTOWAĆ MOWĘ CIAŁA, ABY  ODNIEŚĆ SUKCES Program edukacyjny "Każdy może zostać omnibusem" w bloku 3D realizuję z uczniami drugi rok. W zajęciach bierze udział 17 uczestników, uczniów klas II Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja w Kluczborku. Zajęcia odbywają się regularnie, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W szkole słowa są podstawą komunikacji. Lekcje, rozmowy, polecenia, porozumienia, dyskusje, wywiady, akademie, konkursy zależą od języka mówionego. W kontaktach z innymi ludźmi, gdy otrzymujemy informacje lub sami je wysyłamy, używamy słów, aby uczynić nasze przesłanie zrozumiałym. Jednakże istnieją inne, bardzo wyraziste środki komunikowania się, które nie wymagają słów. Do przekazania informacji o sobie i wyciągania wniosków o innych służą nam: wygląd, grymasy twarzy, sposoby stania, poruszania, się siedzenia, gesty dłoni. Są to tak zwane pozawerbalne środki przekazu - czyli mowa ciała. Sygnały te wysyłamy i otrzymujemy, świadomie lub nie. Musimy jednak wiedzieć, że maja one ogromny wpływ na każdy aspekt naszego kontaktu z ludźmi. Mając na uwadze, jak ważna jest mowa ciała, postanowiłam zwrócić uwagę uczniów na to, że należy ją kontrolować i umieć nią kierować. Program skierowany, jest więc do uczniów, którzy zainteresowani są skutecznym działaniem poprzez odpowiednią mowę ciała. Wszelkie działania, spotkania, teatr, film z pewnością pozwolą na poszerzenie i ułatwienie kontaktów interpersonalnych. Na zajęciach uczeń nauczył się :  zyskiwać kontrolę nad własnym umysłem, ciałem, i emocjami. Będzie potrafił zrozumieć intencję drugiego człowieka i osiągnąć dzięki temu przewagę w  negocjacjach. Dzięki zajęciom uczestnikom łatwiej będzie porozumieć się z ludźmi, ponieważ nabędą umiejętność odczytywania mowy ciała. Nauczą się też zapobiegać sytuacjom, kiedy poprzez swoje nieświadome zachowanie, ruch. gest, może być źle oceniony, a to z kolei zapobiegnie agresji. Aby uatrakcyjnić zajęcia i zyskać kontrolę nad swoim ciałem uczniowie zaangażowani są w zajęcia teatralne. Wyposażyły one młodzież w umiejętności, które pozwalają na zastosowanie odpowiedniej mimiki, gestykulacji, wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych jak również ich odczytywanie.

Młody biznesmen - grupa 4D

Prowadząca: mgr Zdzisława Rybak

Zajęcia w ramach projektu „Każdy może zostać omnibusem” w bloku Młody biznesmen odbywały się pod hasłem:

Razem łatwiej – czyli wspomaganie gimnazjalistów w drodze do kariery.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznawali się z różnymi zawodami, odwiedzając zakłady pracy i goszcząc u siebie ludzi sukcesu. Poznawali swoje mocne i słabe strony, uczyli się radzić sobie ze stresem, a także pracy zespołowej. Dużą część zajęć poświęciliśmy na rozpoznanie skłonności zawodowych uczniów oraz na kształcenie umiejętności podejmowania przemyślanych decyzji. Uczniowie ćwiczyli poprawne wypełnianie różnych kwestionariuszy, a także redagowanie pism użytkowych, np. cv, podania, listu motywacyjnego. Sami tworzyli prezentacje multimedialne na temat różnych zawodów

Część zajęć była prowadzona przez doradców zawodowych w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Uczniowie bardzo chętnie angażowali się w pracę na zajęciach i często sami byli pomysłodawcami i twórcami kolejnych tematów

Tutaj prezentacje cukiernika i lekarz weterynarii.

Młody biznesmen

Prowadzące - mgr Alicja Lachowskamgr Zdzisława Rybak

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności zarządzania własną karierą zawodową, wykształcenie umiejętności zarządzania, planowania, zlecania zadań, analizowanie i komunikowanie. Na zajęciach uczestnicy tworzą własne CV oraz list motywacyjny. Na zajęciach uczniowie poznają techniki autoprezentacji oraz negocjacji. W każdej rozmowie pojawiają się komunikaty niewerbalne, czyli tzw. "mowa ciała". Niosą one wiele ważnych informacji o wzajemnych stosunkach między rozmówcami, zawierają ocenę istniejącego między nimi układu. Komunikaty niewerbalne uzupełniają, modyfikują i wspomagają komunikaty słowne, nadając im większą wyrazistość i czytelność. Uczą się tego, że mowa ciała jest głównym kanałem komunikacji, jakim łączą się ze światem.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.