Blok D - Młody biznesmen

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

Trenerzy

Rok szkolny 2009/2010

GR.I - Beata Strzałkowska
GR.II - Maciej Szymczyk

Rok szkolny 2010/2011

GR.I - Beata Strzałkowska
GR.II - Maciej Szymczyk
GR.III - Regina Hadryś
GR.IV - Bożena Sobol

Rok szkolny 2011/2012

GR.III - Regina Hadryś
GR.IV - Bożena Sobol

Młody biznesmen - grupa II

Grupa II
Trener: Maciej Szymczyk

Zajęcia w naszej grupie poświęcone były zagadnieniom związanym z biznesem. W pierwszym roku realizacji projektu chciałem zapoznać dzieci z tematyką zakładania i prowadzenia prywatnej firmy. W tym celu nauczyliśmy się tworzyć rożne pisma urzędowe takie jak: CV, życiorys, podanie itp. Poznawaliśmy swoje silne strony i uczyliśmy się autoprezentacji. Spotykaliśmy się z pracownikami różnych urzędów, którzy opowiadali o wymaganiach stawianych właścicielom firm.

Czytaj więcej...

Kim chcę zostać?

Rok szkolny 2010/2011 
Trener: mgr Regina Hadryś

Cel główny Programu:

  • Wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się.
  • Wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej.

Czytaj więcej...

Młody Biznesmen – grupa IV

Trener zajęć: Bożena Sobol

W ramach bloku MŁODY BIZNESMEN w roku szkolnym 2010/2011 zajęcia w klasie I c skupiały się przede wszystkim na integracji zespołu, wzajemnym poznawaniu siebie, odkrywaniu własnych talentów i predyspozycji głównie w formie gier i zabaw. Uczniowie poznawali różne sposoby komunikowania się i autoprezentacji, rolę rodziny i jej członków, tworzyli drzewa genealogiczne.
Poznali podstawowe pojęcia związane z przedsiębiorczością i rolę pieniądza.
Ukoronowaniem całorocznej pracy był wspólny wyjazd do pałacu w Gołkowicach w dniu 24.05.2011 r.

Czytaj więcej...


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.