Blok D - Młody biznesmen

Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. ks. dr Jana Dzierżona w Kujakowicach Górnych

Podsumowanie

 1. Wycieczka do Parku Jurajskiego w Krasiejowie – zapoznanie z systemem funkcjonowania parku, reklamą i  marketingiem parku.
 2. Cykl zajęć warsztatowych dotyczących:
  1. zjawiska przedsiębiorczości, cech osoby przedsiębiorczej, kreowania własnego wizerunku,
  2. podstawowych pojęć ekonomicznych, zjawisk gospodarczych realizowanych przy pomocy programu edukacyjnego NBP „ Podstawowe Pojęcia Edukacyjne”,
  3. finansów osobistych, finansów firmy, oszczędzania i inwestowania oraz podatków i ubezpieczeń,
  4. tworzenia budżetu osobistego, budżetu rodziny, mini biznesplanu firmy.
 3. Wycieczka Kraków – Wieliczka – Wieliczka jako najstarsze w Polsce przedsiębiorstwo solne, sól jako środek płatniczy.
 4. Udział w „Akademii Przedsiębiorczości” cyklu zajęć multimedialno – warsztatowych poświęconych tworzeniu i funkcjonowaniu mini przedsiębiorstw, wyniki pracy uczniów pojawiają się systematycznie w Internetowej Przeglądarce Ofert na stronie
  http://www.miniprzedsiebiorstwo.pl/firma/2396.html
 5. Lekcja otwarta dla rodziców – „Dlaczego należy walczyć z korupcją”.
 6. Udział w finale wojewódzkim konkursu „ W świecie finansów” – dwie osoby uzyskały tytuł finalisty.
 7. Wizyta w  Towarzystwie Ubezpieczeń UNIQA – spotkanie z pracownikiem dotyczące rodzajów ubezpieczeń oraz ubezpieczeń mienia przedsiębiorstw.

Prowadzący zajęcia: Małgorzata Jantos-Luxa

Młody biznesmen

Zajęcia „Młody biznesmen”  rozbudzały i rozwijały zainteresowanie uczniów z zakresu przedsiębiorczości, zwiększały ich pewność siebie i wiarę we własne siły oraz motywację do nauki, a także kształtowały postawy aktywne i przedsiębiorcze. Ponadto uczniowie uzyskali wiadomości na tematy związane  z przedsiębiorczością, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej i funkcjonowaniem urzędów i instytucji związanych z finansami. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej podczas zajęć  uczniowie krok po kroku rozwijali swoją szkolną firmę. Zadaniem uczniów było założenie mini przedsiębiorstwa a następnie w ciągu roku dbali  jego rozwój i rozwiązywali bieżące zadania z dziedzin marketingu, zarządzania kadrami i finansami.
Na zajęciach wykorzystywano prezentacje multimedialne, filmy animowane, karty ćwiczeń. W trakcie zajęć zostały wykonane plakaty dotyczące podstawowych pojęć związanych z ekonomią, 10 przykazań roztropnego konsumenta. Ponieważ nasze przedsiębiorstwo „GACIE PO TACIE„ zajmowało się sprzedażą odzieży uczniowie przygotowali pokaz mody. Tematyka zajęć dotyczyła podstaw przedsiębiorczości, historii i funkcji pieniądza, używania karty płatniczej, karty kredytowej, roli banków w gospodarce rynkowej, systemów oszczędzania, planowania budżetu, reklamacji towarów, praw konsumentów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, często pracowali metodami aktywizującymi takimi jak burza mózgów, drzewo decyzyjne, metaplan, metoda projektu. Na większej części zajęć uczniowie pracowali metoda problemową. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do oczyszczalni ścieków w Kluczborku.
                                                                                                     
Maria Kamosz                                                                                                    


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.