Blok D - Młody biznesmen

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych

Wycieczka do Fabryki Bombek w Krośnicach

Odwiedziny w fabryce bombek pozwoliły zatrzymać na dłużej magiczny czas świąteczny. „Szklany świat” to spółdzielnia założona przez siedmiu śmiałków, którzy postanowili spróbować własnych sił w samodzielnej działalności, bazując na uznanej w świecie marce spółdzielni “Milicz”, wytwarzającej szklane ozdoby świąteczne. Widmo bezrobocia skłoniło byłych pracowników do założenia spółdzielni socjalnej – własnego miejsca pracy. Wieloletnie doświadczenie w dotychczasowej pracy zaowocowało wysoką jakością produkowanych wyrobów. Mieliśmy okazję zwiedzenia zakładu podczas produkcji, obejrzeliśmy pokazy zdobienia bombek, wyrób szklanych pamiątek. Ze szkła powstają nie tylko bombki, ale też regionalne symbole występujące na w dolinie Baryczy, na przykład łabędzie, żurawie i bociany oraz słynny karp milicki, a także ozdoby na indywidualne zamówienia (często okolicznościowe lub pełniące funkcję reklamową). Na naszych oczach szklana rurka zmieniała się w okrągłą bańkę, która następnie własnoręcznie posrebrzaliśmy i dekorowaliśmy. Możliwość stworzenia własnej bombki, wspólne malowanie było niewątpliwie największą atrakcją wycieczki.

Wizyta w nowoczesnym gospodarstwie hodowlanym Państwa Fichte

Uczniowie mieli możliwość obejrzeć nowoczesną oborę, w której wiele tradycyjnych czynności odbywa się obecnie w systemie automatycznym. Odpowiednie urządzenia ułatwiają ludziom pracę oraz zapewniają wymagane warunki jakości. Komputery czuwają nad racjonowaniem karmy oraz sprawdzają jakość mleka. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni skomplikowaną technologią oraz możliwościami zdobycia dotacji.

Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kujakowicach Dolnych

Dzięki uprzejmości Naczelnika OSP pana Piotra Heliosa mieliśmy okazję zwiedzić siedzibę Straży w naszej wsi. Uczestnicy zapoznali się z wyposażeniem samochodu, poznali zawartość i zastosowanie ekwipunku ratowniczego. Zostały im też przybliżone zasady funkcjonowania OSP oraz wymagania wobec członków. Pani Magdalena Helios objaśniła dzieciom specyfikę szkoleń, kursów, a także opowiedziała o zawodach i różnych akcjach.

Trenerzy

Wykaz trenerów 2009/2010

Barbara Marchewa

Wykaz trenerów 2010/2011

Barbara Marchewa

Młody biznesmen

Zajęcia odbywały się w cyklu dwuletnim w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011. Uczestnikami byli uczniowie klas III-VI.
W ramach zajęć dzieci w urozmaicony sposób, w różnorodnej formie miały możliwość zintegrować się, poszerzyć swoje horyzonty oraz krąg zainteresowań. Między innymi poznawały swoje mocne i słabe strony, rozpoznawały  emocje, uczyły się budować  pozytywne relacje w grupie, poznawały różne sposoby komunikowania się oraz zasady prawidłowej komunikacji. Miały też możliwość poznania źródeł stresu, sposobów  relaksacji, a także budowania systemu radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Celem zajęć było rozwijanie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności samooceny oraz nauka autoprezentacji.
Uczestnicy uczyli się określania typu inteligencji, badania  tendencji  do zajmowania się   określonym rodzajem działalności oraz dokonywali wstępnej oceny swoich predyspozycji zawodowych. Poznawali  siebie w aspekcie wyboru dalszej drogi kształcenia, planowania kariery zawodowej, określania własnych możliwości psychofizycznych  i predyspozycji   zawodowych. Dzięki zajęciom uczniowie mogli dokonać oceny predyspozycji do zajmowania się określonym rodzajem działalności zawodowej , podniosła się ich świadomości własnych uzdolnień i umiejętności. Uczestnicy poznali klasyfikację i charakterystykę różnych zawodów, wyodrębniali zainteresowania, cechy osobowości i wartości istotnych dla wyboru zawodu. Zajęcia przyczyniły się do wzrostu poczucia odpowiedzialności oraz nabycia umiejętności zarządzania czasem i planowania, a także zobiektywizowania wiedzy o własnych pozytywnych cechach  i umiejętnościach i podniesienia świadomości własnych predyspozycji i możliwości rozwoju.

Działania prowadzone były w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników, w ciekawej formie i z wykorzystaniem różnorodnych metod: ankiety, kwestionariusze, testy, karty pracy,  prezentacje, gazetki, mapy mentalne, tworzenie pism użytkowych i  prezentacji oraz w postaci warsztatów (kilkakrotnie prowadzonych przez zaproszonych specjalistów),
a także  gier edukacyjnych, wycieczek. Uczestnicy korzystali z różnych źródeł informacji : informatory, foldery, Internet.

Warsztaty:
- Jednostka i grupa, konstruktywna współpraca
- Komunikacja – skuteczne porozumiewanie się
- Stres i sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami
- Potencjał, jakim dysponuję – uzdolnienia, zainteresowania, predyspozycje
- Zawody wokół nas – różne formy aktywności zawodowej

Wycieczki:
- Teatr Lalki i Aktora w Opolu, spektakle „Mr Scrooge”, „Piotruś Pan”
- Dinopark w Krasiejowie
- Muzeum im. Dzierżona w Kluczborku
- Gminna Biblioteka w Kluczborku
- Fabryka bombek w Krośnicach
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kujakowicach Dolnych
- gospodarstwo hodowlane państwa Fichte
- firma stolarska państwa Lepsy

Trener: Barbara Marchewa


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.