Raport z badania satysfakcji rodziców

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród rodziców w szkołach  podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kluczbork w okresie 15 luty – 30  kwiecień 2010r.

Biuro Projektu w Dzierżoniowie przeprowadziło badanie satysfakcji rodziców w powiecie kluczborskim w szkołach podstawowych i  gimnazjalnych realizując projekt pn.: „Każdy może zostać Omnibusem” w  okresie od luty 2010 do kwiecień 2010.

Czytaj więcej...

Dla Rodziców

Szanowni Państwo

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się z projektem:  KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM, realizowanego w ramach POKL Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to oferta adresowana do Waszych dzieci - uczniów z klas I-V szkół podstawowych oraz   z klas I-II gimnazjów realizowana poprzez  powołanie  SZKOLNYCH KLUBÓW  OMNIBUSA pełniących  rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.

Czytaj więcej...


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.