Dla Rodziców

Szanowni Państwo

Zachęcamy Państwa do zainteresowania się z projektem:  KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM, realizowanego w ramach POKL Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to oferta adresowana do Waszych dzieci - uczniów z klas I-V szkół podstawowych oraz   z klas I-II gimnazjów realizowana poprzez  powołanie  SZKOLNYCH KLUBÓW  OMNIBUSA pełniących  rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.

Zajęcia będą realizowane w czterech blokach:

I.Blok zajęciowy A "Z JĘZYKIEM OBCYM NA TY". Zajęcia językowe  z j. angielskiego lub niemieckiego prowadzone będą przez lektorów szkoły językowej, na różnych poziomach zaawansowania. Każdy uczeń otrzyma bezpłatnie zestawy podręczników i pomocy do nauki.

II. Blok zajęciowy B "OD MATEMATYKI DO PRZYRODY". Zajęcia matematyczno - przyrodnicze, mają pomóc w zrozumieniu nauk ścisłych, poprzez doskonalenie naturalnych umiejętności matematycznych i przyrodniczych  w sytuacjach życia codziennego.   Zakładamy interdyscyplinarny charakter tego modułu - czyli matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia.  W ramach tych zajęć uczniowie odbędą wizyty studyjne m.in. na Politechnice, Planetarium, Muzeum Techniki.

III. Blok zajęciowy C "KOMPUTER - ŹRÓDŁO WIEDZY". Zajęcia komputerowe - obecnie sprawne posługiwanie się komputerem to oczywistość i konieczność, stąd na zajęciach będzie można nauczyć się programowania, tworzenia sieci WEB, grafiki komputerowej, tworzenia stron www, komputerowej obróbki zdjęć oraz korzystania z sieci informatycznych i innych technik medialnych. Do dyspozycji uczestników programu będą: aparaty cyfrowe, programy graficzne do obróbki zdjęć i grafiki  oraz  inne programy specjalistyczne.

IV. Blok zajęciowy D "MŁODY BIZNESMEN". Zajęcia z przedsiębiorczości "Młody biznesmen" - mają pomóc młodym ludziom planować swoją przyszłość zawodową. Uczniowie mają kształcić w sobie umiejętność zarządzania, planowania, zlecania zadań, analizowania i komunikowania m.in. z pomocą symulacyjnych gier interaktywnych, np. gra Giełda. Profesjonalni  doradcy zawodowi  zbadają potencjał osobisty uczestnika programu.

Głównym założeniem Klubów Omnibusa jest doskonalenie i rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych, logicznego myślenia, podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się ze zrozumieniem. Należy pamiętać, że projekt stanowi instrument dający możliwość uczniom zdobywania,  podnoszenia  i rozwijania swoich kompetencji i zainteresowań. Ma on uświadomić uczestnikom, poprzez określone działania, iż posiadają zdolności tkwiące w każdej jednostce, ma również  uczyć pracy zespołowej. Zakładamy, że każdy uczeń z naszej gminy weźmie udział w jednym z bloków tematycznych w wymiarze 2 godzin tygodniowo  - realizowanych  po jednej godzinie lub zblokowanych raz w tygodniu 2 godziny ( ustalą to szkoły)  Zajęcia  będą prowadzone przez dobranych trenerów ( mogą to być nauczyciele danej  szkoły, którzy opracują program autorski zajęć i przejdą pozytywną weryfikację lub osoby spoza szkoły, które przejdą weryfikację). Zajęcia  w poszczególnych blokach nie będą miły charakteru typowo lekcyjnego. Proponujemy  Państwa dzieciom  miedzy innymi niekonwencjonalne i atrakcyjne formy - np. nauka języka w zoo - poprzez poznawanie nazw zwierząt,  gra miejska  - poprzez robienie zakupów w sklepie, załatwianie spraw  na poczcie i urzędach w języku obcym , gra w przewodnika  grup obcojęzycznych po swojej miejscowości, itp. Prowadzenie szkolnego biznesu - np. kawiarenka, kiosk, gazetka, szkolne gadżety, itp.     Zakładamy, że  część zajęć - praktycznie z każdego bloku, będzie prowadzona w pracowniach internetowych, przy wykorzystaniu tablic interaktywnych oraz pomocy  zakupionych w ramach projektu- co jeszcze bardziej je uatrakcyjnia. Zajęcia  zostaną prowadzone przez dobranych trenerów ( mogą to być nauczyciele danej  szkoły, którzy opracują program autorski zajęć i przejdą pozytywną weryfikację lub osoby spoza szkoły, którzy przejdą weryfikację). Zakładamy udział w zajęciach specjalistów- np. grafików komputerowych, fotografów, doradców zawodowych, inżynierów chemików, laborantów, itd.        Jesteśmy przekonani, że  przedstawiona  oferta stanowi doskonałe rozwinięcie zainteresowań  Waszych dzieci, które będzie mało wpływ na podniesienie  poziomu ich wiedzy i umiejętności. Dlatego tez zachęcamy do zainteresowania nią Waszych dzieci.

Każdy Może zostać Omnibusem. - to propozycja w której bez  kosztów  z Państwa strony Wasze dziecko otrzymuje szansę na atrakcyjny  rozwój. Ono też może zostać Omnibusem.

Nabór prowadzą szkolne komisje rekrutacyjne. Prosimy Państwa o wypełnienie ankiet rekrutacyjnych. Po ustaleniu list uczestników, określeniu proponowanego bloku  zajęć, szkoły przekażą Państwu kontrakty uczestnictwa. Prosimy o ich podpisanie i przekazanie  zwrotne jednego egzemplarza  do szkoły.

Szanowni Państwo, W  związku z dość licznymi telefonami od Rodziców dotyczących opuszczenia zajęć przez uczestnika, informujemy, iż Rodzic ma prawo usprawiedliwić nieobecność dziecka w taki sam sposób jak to robi w szkole. Zwolnienie może być napisane (i podpisane) przez Rodzica uczestnika, nie musi się to odbywać  przez okazanie zwolnienia lekarskiego. PROSIMY o zachęcanie  dzieci do uczestnictwa w Projekcie, ponieważ jego celem jest  rozwiniecie  zainteresowania i kompetencji dzieci w zakresie nauki języków obcych, wiedzy matematyczno - przyrodniczej, poznania technologii informacyjno - komunikacyjnych oraz przedsiębiorczości. Uczniowie z reguły mają ograniczony dostęp do alternatywnych form edukacji, co za tym idzie nie mogą w pełni rozwinąć swoich umiejętności i zainteresowań.
W historii gminnej oświaty, nie było jak do tej pory takich środków i takich możliwości na realizację zainteresowań uczniów . To jest olbrzymia szansa.
Proszę skoncentrować swoją uwagę na tym, iż dziecko jest podatne na różne formy przekazu, jeżeli Nauczyciele nie wskażą pozytywnych stron uczestnictwa, dzieci bez entuzjazmu spojrzą na Projekt. Dlatego Szanowni Państwo proszę zwrócić uwagę na korzyści wynikające z uczestnictwa - na nowoczesne materiały dydaktyczne, które zostaną zakupione do każdego bloku tematycznego, i które po ukończeniu Projektu, zostaną na wyposażeniu szkół oraz na wiedzę i umiejętności jakie zdobędą uczestnicy, ponieważ zajęcia nie będą prowadzone w formie typowych lekcji.

Na wszelkie pytania odpowiada dyrektor szkoły, trener prowadzący zajęcia ( po ich wyłonieniu) oraz konsultant projektu Tadeusz Konarski, Administracja Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1 , tel. 077 418 23 74 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.