Regulaminy

REGULAMIN REKRUTACJI - określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników zwanych dalej "Beneficjentami Ostatecznymi" oraz zasady uczestnictwa w projekcie "Każdy może zostać Omnibusem".

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KLUBU OMNIBUSA - Klub Omnibusa pełni rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla ucznióww chcących rozwijać swoje zainteresowania, dążących do samorealizacji oraz rozwoju osobistego poprzez rozwoj kompetencji kluczowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Regulamin_funkcjonowania_KO.pdf)Regulamin_funkcjonowania_KO.pdf[ ]149 kB
Pobierz plik (Regulamin_rekrutacji.pdf)Regulamin_rekrutacji.pdf[ ]245 kB

Szkolne Kluby Omnibusa

WYKAZ SZKLONYCH KLUBÓW OMNIBUSA I ICH OPIEKUNÓW W GMINIE KLUCZBORK

Czytaj więcej...


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.