Ogłoszenie o naborze na Trenerów

Dzierżoniów 24 września 2009 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA TRENERÓW

Koordynator projektu pn. "Każdy może zostać Omnibusem" realizowanego w ramach POKL Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia.", Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,ogłasza nabór ofert kandydatów na trenerów zajęć pozalekcyjnych do bloków:

  1. "Od matematyki do przyrody"
  2. "Komputer źródło wiedzy"
  3. "Młody biznesmen"
Załączniki:
Pobierz plik (kwestionariusz_osobowy_dla_trenera.pdf)kwestionariusz_osobowy_dla_trenera.pdf[ ]152 kB

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na trenerów

Konsultant d/s administracji w Kluczborku projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem” realizowanego w ramach POKL Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia.”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór wewnętrzny ofert kandydatów na nowych trenerów zajęć pozalekcyjnych do bloków:

  1. „Od matematyki do przyrody”
  2. „Komputer źródło wiedzy”
  3. „Młody biznesmen”

Czytaj więcej...

Raport z badania satysfakcji trenerów

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród trenerów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w powiecie kluczborskim w marcu 2010r.
Biuro Projektu w Dzierżoniowie przeprowadziło badanie satysfakcji trenerów i lektorów w kluczborskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizując projekt pn.: „Każdy może zostać Omnibusem”.

Czytaj więcej...

Dla Nauczycieli

Szanowni Państwo Zachęcamy Państwa do zainteresowania się z projektem:  KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM, realizowanego w ramach POKL Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.3 "Poprawa jakości kształcenia", Poddziałanie 3.3.4 "Modernizacja treści i metod kształcenia - projekty konkursowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.