O projekcie

OMNIBUS - EDUKACYJNE  ATRAKCJE  DLA UCZNIÓW GMINY KLUCZBORK

Od października   uczniowie  szkół  podstawowych i gimnazjów  Gminy Kluczbork będą mogli  pogłębiać wiedzę i umiejętności, realizować swoje zainteresowania w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, językowych, i informatycznych. Właśnie  ruszył projekt: "KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ  OMNIBUSEM" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego:

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie -Poprawa jakości kształcenia . Poddzialanie 3.3.4- Modernizacja treści i metod kształcenia. Okres realizacji - -1.08.2009 r.  - 30-09.2012 r. Wartości projektu 7 068 555 zł

Projekt powstał w ramach  partnerskiej współpracy miast: Dzierżoniów, Kluczbork i Serock. Weźmie w nim udział  5500 uczniów z klas I-V szkół podstawowych oraz z klas I-II gimnazjów z terenu miast i  gmin partnerskich. W ciągu trzech lat szkolnych uczniowie będą aktywizowani do rozwijania swojego potencjału  intelektualnego.

W każdej szkole powstanie   KLUB OMNIBUSA pełniący rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Głównym założeniem Klubów Omnibusa jest doskonalenie i rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych, logicznego myślenia, podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się ze zrozumieniem. Do szkół trafi nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne  m.in. tablice interaktywne, mikroskopy z kamerą, stacje meteorologiczne, przyrządy do demonstrowania brył obrotowych, modele DNA, aparaty cyfrowe, tablice, foliogramy, słowniki, programy multimedialne, programy komputerowe do  obróbki fotografii i technologii graficznych. Uczestnicy otrzymają nieodpłatnie  indywidualne wyposażenie - w zależności od bloku zajęć: podręczniki, ćwiczenia, przybory szkolne, kalkulatory, itp.

Zajęcia są podzielone na 4 bloki zajęciowe:

I. Blok zajęciowy A "Z JĘZYKIEM OBCYM NA TY". Grupy językowe uruchomione zostaną na różnym poziomie zaawansowania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w języku angielskim i niemieckim. Na potrzeby tego bloku zostaną zakupione tablice interaktywne, słuchawki z mikrofonami, programy CD- dzięki którym wzrośnie atrakcyjność zajęć dla dzieci, zmieni to stosowany do tej pory system nauczania języków obcych w szkołach.

II. Blok zajęciowy B "OD MATEMATYKI DO PRZYRODY". Głównym celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka i przyroda odgrywa we współczesnym świecie, formułowania sądów opartych na matematycznym rozumieniu oraz wykorzystywanie umiejętności matematycznych tam, gdzie wymaga tego codzienne życie. Na potrzeby tego bloku zostaną zakupione mikroskopy z kamerą, dzięki którym dzieci zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności.

III. Blok zajęciowy C "KOMPUTER - ŹRÓDŁO WIEDZY". Rozwój kompetencji z zakresu ICT (od ang.: Information and Communication Technologies -Technologie informacyjne i komunikacyjne) przydatnych we wszystkich dziedzinach nauki. Sprawne posługiwanie się komputerem umożliwi uczniom gromadzenie, przetwarzanie i poszukiwanie danych, odbieranie i przesyłanie wiadomości oraz świadome wykorzystywanie internetowych kanałów dyskusyjnych. Na potrzeby tego bloku zostaną zakupione aparaty cyfrowe, które umożliwią uczestnikom rozwijać umiejętności tj. obróbka zdjęć i materiałów filmowych (z zastosowaniem najnowszych programów do obróbki fotografii i filmu), tworzenie i aktualizacja stron "www" oraz z zakresu grafiki komputerowej.

IV. Blok zajęciowy D "MŁODY BIZNESMEN". Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności zarządzania własną karierą zawodową. Zajęcia realizowane będą przy wykorzystaniu m.in. symulacyjnych gier internetowych (np. gra giełda strona http://gra.onet.pl/gra) celem, której jest wykształcenie umiejętności zarządzania, planowania, zlecania zadań, analizowania i komunikowania. Celem zbadania potencjału młodzieży zostaną zorganizowane spotkania z doradcą zawodowym. Na zajęciach uczestnicy stworzą własne CV oraz list motywacyjny i poznają techniki autoprezentacji oraz negocjacji.

Projekt ma na celu uzupełnienie podstawowego programu nauczania w szkołach, nie koncentrowania się tylko na wiedzy, a bardziej podkreśla wagę umiejętności i ich stosowania w sytuacjach życia codziennego. Uczestniczy projektu nauczą się współpracy w zespole, formułowania i precyzowania celów, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, zarządzania własna karierą i życiem. Atrakcją zajęć będą wspólne wycieczki do laboratoriów, muzeum techniki, drukarni, planetarium, banków, urzędów, instytucji  itp.,  zajęcia z uczniami szkół z partnerskich gmin. Wszystkie zajęcia będą całkowicie bezpłatne a każdy z uczestników otrzyma również materiały niezbędne do pracy. Dla najpilniejszych i aktywnych uczestników programu są  szczególne nagrody: dwutygodniowe zajęcia wyjazdowe w okresie wakacyjnym do atrakcyjnych miejscowości, w każdym roku wyjedzie 20 osób z każdej gminy, czyli 60 uczniów w jednym roku i 180 przez 3 lata. Będzie to czas na wspólną zabawę, poznanie się i działanie m.in. tworzenie trójjęzycznego multimedialnego biuletynu turystycznego każdego z miast partnerskich.

Każdy Klub Omnibusa zbuduje w własną stronę internetową na której będą prezentowane materiały wypracowane przez uczestników projektu, aktualności, opinie i  wydarzenia.

Szczegóły dotyczące programu i jego realizacji możesz uzyskać w Twojej szkole, na stronach internetowych:

www.ao.kluczbork.pl
www.kluczbork.pl
Na stronach szkół,
Na stronach Klubów Omnibusa,
U dyrektorów szkół, -  opiekunów Szkolnych Klubów Omnibusa,
U nauczycieli - trenerów, którzy poprowadzą bloki zajęć, 
w Administracji Oświaty w Kluczborku, ul. Kościuszki 1 , tel. 077 418 23 74
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIE  PRZEGAP   SZANSY - WSTĄP  DO  WYJĄTKOWEGO KLUBU OMNIBUSA W TWOJEJ SZKOLE.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.