Trenerzy 2011-2012

Joanna Garbowska - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
Elżbieta Orzeszyna - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
Adela Biernaczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Zofia Wietrzyk - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5
Małgorzata Chodor - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
Joanna Nowakowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych
Piotr Noculak - Publiczne Gimnazjum nr 2
Urszula Kaluza - Publiczne Gimnazjum nr 4
Urszula Langner - Publiczne Gimnazjum nr 4
Ewa Pietruszyńska - Publiczne Gimnazjum nr 5
Anna Radłowska - Publiczne Gimnazjum nr 5


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.