Blok D - Młody biznesmen

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych

Wizyta w nowoczesnym gospodarstwie hodowlanym Państwa Fichte

Uczniowie mieli możliwość obejrzeć nowoczesną oborę, w której wiele tradycyjnych czynności odbywa się obecnie w systemie automatycznym. Odpowiednie urządzenia ułatwiają ludziom pracę oraz zapewniają wymagane warunki jakości. Komputery czuwają nad racjonowaniem karmy oraz sprawdzają jakość mleka. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni skomplikowaną technologią oraz możliwościami zdobycia dotacji.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.