Blok D - Młody biznesmen

Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy

Grupa III - Centrum Nauki Kopernik (29.12.2011r.)

Centrum Nauki Kopernik to placówka nowego typu, specjalizująca się w interaktywnej edukacji naukowej i kulturowej, obejmującej nauki ścisłe, przyrodnicze i humanistyczne. Uczniowie, podczas pobytu zostali zaznajomieni z zasadami funkcjonowania centrum, przedmiotem jego działań, a także sposobami aktywnego gospodarowania powierzonym mu majątkiem.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.