Raport z badania satysfakcji uczestników

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kluczbork w okresie 15 luty – 30 kwiecień 2010r.

Biuro Projektu w Dzierżoniowie przeprowadziło badanie satysfakcji uczestników w powiecie kluczborskim w szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizując projekt pn.: „Każdy może zostać Omnibusem” w okresie od luty 2010 do kwiecień 2010.

Celem głównym było zbadanie poziomu ogólnej satysfakcji uczestników z realizacji projektu we wszystkich blokach zajęciowych, a także uzyskanie opinii na temat: Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach? Czy zajęcia są ciekawie prowadzone? Jaki jest prowadzący zajęcia? Jakie cechy najlepiej określają osobę prowadzącą zajęcia? Pytaliśmy o czynniki, które mogłyby wpłynąć na wzrost satysfakcji, i które pomogłyby usprawnić realizację projektu.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.