Raport z badania satysfakcji trenerów

Badanie ankietowe przeprowadzone wśród trenerów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w powiecie kluczborskim w marcu 2010r.
Biuro Projektu w Dzierżoniowie przeprowadziło badanie satysfakcji trenerów i lektorów w kluczborskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych realizując projekt pn.: „Każdy może zostać Omnibusem”.

Celem głównym było zbadanie poziomu ogólnej satysfakcji trenerów z realizacji projektu, a także uzyskanie opinii na temat: Czy uczestnicy byli zainteresowani zajęciami pozalekcyjnymi? Czy uczestnicy brali aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych? Czy zajęcia pozalekcyjne spełniły oczekiwania uczestników? Czy materiały szkoleniowe wzbudziły zainteresowanie uczestników projektu? Czy zdaniem Pani/Pana materiały szkoleniowe spełniły oczekiwania z realizacji zajęć? Czy uczestnicy odnosili się do siebie życzliwie? Pytaliśmy o czynniki, które mogłyby wpłynąć na wzrost satysfakcji, i które pomogłyby usprawnić realizację Projektu.


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.