Blok C - Komputer - źródło wiedzy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstań Śląskich w Kostowie

Zajęcia

Uczniowie podczas zajęć wykonywali m.in. prezentacje multimedialne. Tematem przewodnim były Powstania Śląskie z lat 1919-21 z racji tego, iż patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie są Bohaterowie Powstań Śląskich. W Kostowie także na cmentarzu znajduje się mogiła, w której spoczywa 7 powstańców śląskich.
Inne zajęcia poświęcone były m.in. przygotowaniu dokumentów tekstowych poświęconych Bohaterom Powstań Śląskich. Uczniowie korzystając ze sprzętu komputerowego na poszczególnych lekcjach metodą projektu wykonywali czynności ustalone wspólnie z prowadzącym. Po części zajęć przeznaczonych na zbieranie materiałów, przyszedł czas na obróbkę zasobów, skład i druk. 


                                


Projekt "Każdy może zostać Omnibusem" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie - Poprawa jakości kształcenia. Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009r. - 30.09.2012r. Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.